Plusy a mínusy manželství na dálku

Dnes není tento druh svazku ničím nezvyklým. Velmi dobře ho znají ženy montérů nebo řidičů kamiónů, manažerů, pilotů a jiných létajících v rámci služebních cest. Někomu se může zdát, že takové partnerství musí zákonitě ztroskotat a nemá dlouhého trvání. Nemusí tomu tak být. Záleží nejen na hloubce vztahu mezi dvěma lidmi, ale i samostatnosti ženy v každodenním životě a vnitřním povahovém nastavení partnerů.

Komu vyhovuje víkendové manželství?

Každý kdo preferuje v páru určitou míru osobní svobody, může tento vztah vnímat jako velmi přínosný. Zvlášť, jsou-li děti již odrostlé. Existuje dost případů, kde tento typ legální odluky vyřešil manželskou krizi. Především pak u párů, kde zavládla ponorková nemoc a stereotyp. Hodit si tak nějak oficiální pauzu by bylo pro partnery nepřijatelné, ovšem víkendové manželství to už je jiné kafe.

Nevýhody víkendového manželství

Víkendové manželství obnaží většinou podstatu partnerských problémů. Někdy to dva lidi slepí víc dohromady, jindy bohužel rozdělí. Ačkoliv může tento typ vztahu mnohým vyhovovat, stále existuje nemalé riziko, že se z obou partnerů stanou časem sólisti neschopní společného soužití, ovšem to se projeví až v době, kdy začnou ti dva trávit více času spolu, nezřídka až po letech. Žena, která byla zvyklá ve svém životě spoléhat jen sama na sebe, rozhodovat o většině věcí může s nelibostí nést prudkou změnu, že část povinností a rozhodování převezme muž. Manžel pro ni doposud znamenal jen finanční jistotu a krásný víkend, ale nijak její život neomezoval a opačně.

Nikdy nekončící líbánky

Zatímco někdo si neumí představit bez svého partnera ani den, druhým víkendové manželství plně vyhovuje a vnáší jakýsi druh koření do vztahu. Ženy se na víkend těší, přemýšlí čím překvapit partnera a muž si o víkendu připadá jako king. Nikdo jej necepuje, ale těší se z jeho přítomnosti. Občas to může působit, jako nikdy nekončící líbánky.

Kdy hrozí riziko?

Víkendové manželství je rizikové především v případě, mají-li manželé spolu děti. Ty mohou odlukou otce trpět. Ze začátku sice partneři ocení lepší finanční rodinný rozpočet, ale časem toho může být na samotnou ženu příliš. Zde hraje roli i fakt, zda má žena dobré zázemí ve své rodině a má se na koho obrátit. Problém nastává tehdy, začne-li si žena připadat, že zastává pouze servisní středisko, kam se občas její manžel vrací.

Obrázek: pixabay.com


loading...

Řekněte ostatním, co si myslíte