zena-v-okne

zena-v-okne

Fotografie: Vyacheslav Argenberg / Creative Commons / Attribution 4.0