Druhy inteligence, které by měl každý znát. Poznejte své silné stránky

Fotografie: Depositphotos

Jak popsat inteligenci? Většina lidí si představí určité stereotypy, které si asociujeme s inteligentními lidmi. Ve skutečnosti existuje spousta různých druhů inteligencí a rozhodně není pravda, že se inteligence dá tak snadno spočítat.

Většina lidí se nepovažuje za obzvlášť chytré nebo talentované. Právě tento předsudek je často brzdí od toho, aby usilovali o svou vysněnou kariéru nebo studium. Ve skutečnosti se ale nedá tak snadno říct, že je někdo chytrý nebo hloupý. Spíše každý máme jiný specifický set dovedností, které ale můžeme velmi dobře využít k dosažení téměř jakéhokoliv cíle. Odborníci navíc tvrdí, že existuje velké množství různých druhů inteligence a každý člověk je má zastoupeny v jiném poměru. Od toho se pak odvíjí, v čem se cítí silný a jistý a kde naopak jeho schopnosti trochu pokulhávají.

Fotografie: Freepik

Odhalte svůj druh inteligence

Když si uvědomíme své silné stránky, nenecháme se omezovat stereotypy a potřebou uznání, ale budeme moci pracovat na tom, abychom své schopnosti efektivně a správně rozvíjeli.

Inteligence každého člověka je jedinečná

Můžete mít různé kombinace inteligencí, které vytvářejí váš jedinečný set schopností. Není pravda, že pokud nejste třeba dobří na řešení matematických příkladů, nemůžete být zároveň dobří ve fyzice nebo chemii. Jednotlivé sety schopností jsou daleko specifičtěji zaměřené, než byste si možná mysleli.

Využijte i svých slabostí

Je dobré znát i své slabé stránky. Víte pak, kterých činností je lepší se vyvarovat a požádat o pomoc někoho jiného. Zbytečně se tak nebudete muset trápit s věcmi, na které prostě „nemáte buňky“.

Fotografie: Freepik

Jaké druhy inteligence známe?

  • Lingvistická inteligence
  • Logicko-matematická inteligence
  • Prostorová inteligence
  • Hudební inteligence
  • Tělesně-kinestetická inteligence
  • Interpersonální inteligence
  • Intrapersonální inteligence
  • Přírodovědná inteligence

Jedná se však jen o jedno z mnoha možných rozdělení, které v psychologii existují a používají se ke klasifikaci dovedností. Tyto druhy inteligence se většinou vzájemně propojují a spolupracují. Pokud má někdo velmi dobré schopnosti ve většině druhů inteligence, lze jej považovat za mimořádně inteligentního člověka. O celkovém úspěchu však rozhodují i jiné věci než jen míra inteligence. Proto se není třeba znepokojovat, pokud necítíte, že byste vynikali v žádném z těchto druhů.

Zdroj: VeryWellMind