Herbalife Nutrition odmítá plýtvat a podporuje trend udržitelnosti

Jak Herbalife přispívá k udržitelnosti planety

Pro společnost Herbalife Nutrition je důležitá nejen kvalita produktů, ale rovněž šetrný přístup k životnímu prostředí prostřednictvím aktivní podpory trendu udržitelnosti. Vývoj a výrobu neustále zdokonaluje a inovuje tak, aby minimalizovala plýtvání a negativní zásahy do přírody.

Výroba založená na principu udržitelnosti je dle společnosti Herbalife Nutrition účinný způsob, jak chránit přírodu a předat ji v co nejlepším stavu dalším generacím. Při výrobě svých produktů z větší části používá suroviny rostlinného původu a preferuje maximálně šetrné způsoby výroby.

Zdravé životní prostředí i pro další generace

Kromě pečlivého výběru ingrediencí nejvyšší kvality dbá společnost Herbalife Nutrition také na ekologičtější způsob výroby. Ten spočívá v zavedení a dodržování principů cirkulární ekonomiky, která je založená na třech základních principech:

  • důsledný dohled na celý životní cyklus produktu,
  • využívání technologií vedoucích k nižší spotřebě plastů,
  • snižování celkového množství odpadu.

Všechny hotové produkty Herbalife Nutrition kontroluje nezávislá agentura, která ověřuje uvedené složení i bezpečnost používání výrobků v každodenním životě.

Herbalife Nutrition pečuje o zdraví zákazníků i přírody

Podporou zdravého stravování se společnost Herbalife Nutrition snaží u svých zákazníku podpořit nejen zdravější životní styl, ale také změnit k lepšímu obecný přístup vůči životnímu prostředí. To je důvod, proč jednu z hlavních surovin představuje sója, jejíž pěstování životnímu prostředí prospívá tím, že:

  • ke svému růstu nepotřebuje velké množství vody,
  • zanechává za sebou jen nízkou uhlíkovou stopu,
  • efektivně využívá zemědělskou půdu.

Herbalife Nutrition jde příkladem a při výrobě svých produktů dbá na to, aby šetřil přírodu, a přitom plně uspokojil vysoké nároky svých zákazníků. Ty jsou určeny všem zájemcům, kteří chtějí to nejlepší pro své zdraví i přírodu. Produkty Herbalife Nutrition lze zakoupit v rámci distributorské sítě Herbalife Nutrition.