Věnujte pozornost znakům blížícího se stárnutí

Fotografie: DepositPhotos

V tomto článku se nebudeme věnovat známkám fyzického, ale spíše duševního stárnutí u mužů. Ty totiž mohou být nebezpečnější, protože se mohou objevit i v mnohem mladším věku, než si obvykle spojujeme s pojmy „stárnutí“ a „stáří“. Jejich výskyt a případné prohlubování mohou být zapříčiněny různými faktory.

Např.:

  • mírou konstantního stresu, kterému je muž vystaven, a jeho schopností ho zvládat
  • jeho genetickými předpoklady, a také
  • životními situacemi, kterým je muž vystaven.

Ani všichni odborníci na danou problematiku nejsou zdaleka ve shodě, které příznaky stárnutí se u mužů objevují dříve, zda fyzické nebo psychické. Navíc, i toto bývá individuální, ale zdá se, že objeví-li se příznaky psychické, mají obvykle vliv na zrychlení procesu stárnutí.

Mysl se drží jen toho, co zná aneb strach z nového

Tento znak by mohl být také vyjádřen slovy „zlaté staré časy“ nebo „jo, to za mého mládí to bylo jinak“ a podobně. Tito lidé se cítí komfortně v tom, co znají, ať jde například o hudbu, filmy, ale také politické uspořádání a v neposlední řadě i technologie.

Pro takového člověka jsou moderní technologie určitým ohrožením a často o ně a priori vůbec nejeví zájem. Přitom i mezi staršími lidmi existuje řada takových, kteří mají zvídavou mysl a rádi se naučí něco nového a ocení, že jim to usnadní život nebo jednoduše přinese více zábavy. Jenomže s takovými lidmi ti, kterých se tento článek týká, bohužel často ani nepřijdou do styku.

Tento problém se může vyskytnout i v pracovním procesu, a to i u dosud špičkového zaměstnance, který si osvojil určité postupy a svou práci vykonává efektivně a bezchybně. Změňte ale takovému člověku technologie nebo celý způsob organizace a řízení firmy a může se lehce stát, že nebude schopen se s novým stavem věci srovnat.

Tendence „nevyjít z kruhu“

Typickým rysem je určitá pohodlnost, takový muž má rád svůj zaběhlý rytmus a nijak neuvítá například ani nečekané volno, protože to ho bude nutit přemýšlet, jak tento volný čas stráví.

Tito lidé se určitým způsobem vypořádali s děním kolem sebe i se vztahy s blízkými lidmi a o nic dalšího v této oblasti zájem nemají, protože to vše by vyžadovalo energii navíc.

Nebudou tedy nijak zvlášť stát o poznávání nových lidí a s časem budou méně vyhledávat i staré, „osvědčené“ přátele, protože i u nich se leccos mění a nejsou už „takoví, jako bývali“. Reálně tedy hrozí společenská sebeizolace.

Neochota začínat nové partnerské vztahy

S předchozím znakem úzce souvisí i problém s navazováním nových partnerských vztahů, protože jestli nové přátelství vyžaduje jisté psychické úsilí, pak nová partnerka nebo nový partner vyžadují mnohem větší jak psychické, tak v tomto případě také fyzické úsilí.

Navíc, tato mince má samozřejmě také druhou stranu, protože potenciální partnerka nebo partner musí v daném člověku také objevit něco zajímavého a inspirativního, což v těchto případech bývá komplikované.

Pokud se tedy v něčem z výše uvedeného alespoň částečně poznáváte, je čas zpozornět a začít s tím bojovat, abyste si co nejdéle udrželi duševní i fyzickou kondici. Přejeme vám k tomu hodně úspěchů a pevné vůle!