Babičky patří mezi nejdůležitější osoby pro rozvoj dítěte. Důvody jsou poměrně jasné

Fotografie: Freepik

Kdo nerad vzpomíná na prázdniny u babičky? Babička je často jednou ze zásadních postav v životě dítěte, a navíc je vědecky dokázáno, že její přítomnost jeho vývoji velmi prospívá.

Prarodiče hrají v životě dítěte nesmírně důležitou roli. V některých rodinách jsou to oni, kdo převezme péči o batolata, když rodiče pracují nebo se rozhodnou užít si romantický víkend bez dětí. Jindy zase tráví vzácné chvíle ve společnosti svých vnoučat a vštěpují jim určité hodnoty předávané z generace na generaci. Je vědecky ověřeným faktem, že přítomnost babičky má na vývoj dětí pozitivní vliv.

Proč jsou babičky důležité

Zapojení babiček do života dětí má podle vědeckých výzkumů velmi pozitivní účinky na jejich růst. Ti malí, kteří těžili z jejich přítomnosti od prvních okamžiků svého života, byli skutečně emocionálně relativně stabilní a rozvinuli více sociálních dovedností. Mohli se tak rychleji přizpůsobit školnímu kontextu tím, že se účastnili interakcí s ostatními studenty. Pokud se ale podíváme na různé důvody, které z babičky dělají důležitou roli v životě dítěte, seznam by najednou byl velmi dlouhý.

Fotografie: Pexels

Podílejí se na výchově dětí

Babičky jsou obvykle přítomny, když jde o výchovné lekce pro děti. Opravdu vědí, jak naučit děti slušnému chování v klidu, aniž by dávaly najevo netrpělivost nebo nervozitu. Kromě toho děti rády naučí vykonávat některé činnosti, jako je pletení nebo vaření. S vědomím, že maminky mají často hektický životní styl a nejrůznější břemena, jsou babičky velkým pomocníkem při výchově.

Fotografie: Freepik

Jsou nositelkami hodnot

Babičky také vštěpují hodnoty, které se dědí z generace na generaci. V rámci psycho-výchovné logiky se babičky snaží sdílet důležité principy, jako je respekt k pravidlům a čestnost. Umožní dětem těžit z cenných rad, jež jim pomohou nevkročit na špatnou cestu. Kromě toho přenos hodnot zahrnuje také učení se určitým rituálům a rodinným tradicím.

Učí dítě historii rodiny

Babičky pomáhají dítěti zorientovat se v tomto světě a dozvědět se více o jeho kořenech. Skutečně se svými vnoučaty sdílejí historii rodiny prostřednictvím starých fotografií. Také neváhají vyprávět anekdoty o dětství rodiče a kontextu, v němž vyrůstal. Obecně platí, že děti tyto příběhy rády poslouchají, rády se totiž dozvědí, jaké hlouposti jejich rodiče dělali, když byli mladší.

Fotografie: Freepik

Jsou k dispozici, aby dítěti pomohly a podpořily ho

Babičky vědí, jak vzácné jsou chvíle, které tráví s dětmi, a dbají na to, aby byly kvalitní. Proto se snaží být trpělivé a jsou připraveny vyhovět jejich požadavkům. Když dítě potřebuje pomoc, ví, že se může svěřit babičce. Navíc na rozdíl od rodičů je mnoho babiček již v důchodovém věku a nemají tak žádný nátlak související s jejich povinnostmi. Mohou se pak plně věnovat svým vnoučatům.

Přinášejí dítěti citovou jistotu

Když jsou děti u babiček, vědí, že jim nebude chybět náklonnost. Tato mateřská postava skutečně ví, jak svá vnoučata hýčkat a jak jim projevovat bezpodmínečnou lásku. Jsou benevolentní, uklidňují děti a poskytují jim emocionální bezpečí. Díky přítomnosti babiček ti malí vědí, že mají rameno, na kterém mohou plakat, když se ve škole nebo u rodičů nedaří.

Zdroj: Insider