Fenomén andělských čísel v Česku. Zjistěte, co konkrétně znamenají a co od nich můžete očekávat

Fotografie: Depositphotos

Už se vám někdy stalo, že jste si rozsvítili displej na mobilním telefonu ve 22:22 nebo jste se podívali na hodiny ve chvíli, kdy bylo 12:34 nebo 11:11? Zjistěte, co to znamená.

Většina lidí za tím nic nevidí a nepovažují tato čísla za něco zvláštního nebo nadpozemského. Pokud však tyto kombinace vídáte až podezřele často a všude, začínáte přemýšlet, jestli se skutečně jedná pouze o tak velkou shodu náhod, nebo jde o něco mezi nebem a zemí. Obvykle takto lidé smýšlí především v dobách, kdy prožívají nějaké emoční a psychické vypětí, spojené například s úmrtím blízkého člověka. Přisuzují to znamením z onoho světa.

Co jsou andělská čísla?

Fenomén „číselných posloupností“, někdy označovaných jako „andělská čísla“, je den ode dne rozšířenější. Tisíce a tisíce lidí ze všech společenských vrstev, ze všech koutů světa, všech vyznání a náboženství hlásí, že si všimly určitých číselných sekvencí na hodinách, časomíře, poznávacích značkách aut, billboardech a na všech možných zdrojích.

Podle uznávaných autorů, terapeutů a spiritistů z celého světa se tento jev objevuje v době, kdy na naší planetě dochází k novému duchovnímu uvědomění, které nabírá na síle. Lidé se jako rasa vyvíjejí na Duchovní úrovni, přičemž číselné sekvence jsou „poselstvími“ z Vyššího zdroje.

Máme svého anděla

Vaši andělé (a/nebo duchovní průvodci) vás vedou prostřednictvím vašich myšlenek, pocitů, slov a vizí. Ukazují vám také „znamení“ – tedy věci, které opakovaně vidíte svýma fyzickýma očima. Jedním ze znamení jsou opakující se číselné sekvence.

Fotografie: Unsplash

Andělé a lidé z duchovní sféry se snaží upoutat naši pozornost a komunikovat s námi. Tímto způsobem nám pomáhají léčit naše vlastní životy. Často však znamení, která nám dávají, podceňujeme a odepisujeme je jako pouhé náhody nebo naši představivost.

Jak andělé komunikují

Vaši andělé vám často sdělují zprávy tím, že vám ukazují posloupnosti čísel. Činí tak dvěma způsoby. Za prvé vám nenápadně šeptají do ucha, abyste včas zvedli oči a všimli si času zobrazeného na hodinách nebo telefonního čísla na reklamě či něčeho podobného. Andělé doufají, že si to uvědomíte a uznáte, že vidíte stále stejnou posloupnost čísel.

Fotografie: Unsplash

Druhým způsobem, jak vám andělé ukazují smysluplné číselné sekvence, je fyzické uspořádání něčeho, jako je auto jedoucí před vámi, které má specifickou poznávací značku, a doufají, že si uvědomíte, že opět vidíte číselnou sekvenci. Chtějí, abyste si toho všimli, a pak se poselstvím dále zabývali.

Ptejte se andělů

Když si všimnete, že se vám určitá číselná sekvence opakuje, zeptejte se andělů, co se vám snaží sdělit, a zjistíte, že vám vaši andělé poskytnou další informace. Pečlivě sledujte své myšlenky a dbejte na to, abyste mysleli jen na to, co chcete, a ne na to, co nechcete. Už Pythagoras řekl, že vše ve vesmíru je matematicky přesné a že každé číslo má svou vlastní vibraci a význam. Umístění čísel v posloupnosti tak má zvláštní význam.

Fotografie: Pixabay

Numerologie je posvátná věda, která si zachovala svůj význam od starověku až po moderní dobu. Čísla poukazují na důležitost trojrozměrného vnímání „poselství“, aby nám ukázala lekce, příležitosti k růstu a vedení obsažené v každé zkušenosti. Když rozpoznáte a interpretujete čísla kolem sebe, můžete se cítit více propojeni s anděly. Toto spojení umožňuje andělům otevřít dveře k neuvěřitelnému spojení, které přináší mír, naději a lásku.

Andělé vám napoví

Výklad číselné posloupnosti je snadný způsob, jak přijímat zprávy od svých andělů. Čísla jsou všude, od digitálních hodin až po poznávací značky. Každé číslo má často vibraci, která přímo souvisí s jeho významem. Andělé se nám vždy snaží poskytnout vedení a odpovědi. Když nás upozorňují na číselné sekvence, je to pozitivní známka jejich oddanosti, lásky a moci. Když si všimnete číselné posloupnosti, naslouchejte andělskému vedení, které přichází prostřednictvím vašich pocitů, vizí a myšlenek.

Fotografie: Piqsels

Čím více si budete těchto znamení všímat, tím častěji se budou ve vašem životě objevovat. Jakmile pochopíte význam „znamení“ a přijmete, že se nejedná o pouhé „náhody“, ale o důležité a účelné události a poselství, zažijete úzkou a jasnou komunikaci se svými anděly. Duchovní znamení a poselství budete objevovat stále kolem sebe. Můžete si také všimnout číselných řad, které označují věci osobního významu, jako jsou data narození, výročí, telefonní čísla atd. V těchto případech vám andělé předávají ještě hlubší, relevantní a osobní poselství.

Přinášejí nám poselství

Opakující se číselné sekvence jsou jemnou a neustálou připomínkou toho, že se děje něco magického, něco božského. Když uvidíte číselné sekvence („andělská čísla“), uznejte, že vám andělé sdělují, že jste na své pravé cestě, a poděkujte jim za komunikaci s vámi. Andělská čísla jsou pro nás poselstvím – nejlepší bude, když jim budeme věnovat pozornost.

Fotografie: Unsplash

Hlavní na tom, že vidíte a uznáváte opakující se číselné sekvence neboli andělská čísla, je skutečnost, že je vidíte vědomě. V tuto chvíli s VÁMI vaši andělé komunikují přímo. Poselství jsou určena VÁM a týkají se VÁS a VAŠEHO života. Je pouze na VÁS, abyste si udělali čas a šli do svého nitra, naslouchali své intuici a svému skutečnému já a zjistili, co vám poselství sdělují a co pro VÁS znamenají. Jen vy víte, co se ve vás skrývá.

Zdroj: Sacredscribesangelnumbers