Nehřejte si hada na prsou. Jasné signály, že vás vaši přátelé pouze využívají

Fotografie: Freepik

Ne nadarmo se říká, že lidé, s nimiž se naše cesty protnou, nevstupují do našeho života náhodou. Ať věříte na cokoliv, jedno je jisté, jsou to právě vztahy s druhými, na jejichž základě přicházíme na skutečnou podstatu sebe sama.

Chování, které nám na ostatních vadí, je v mnoha případech pouze jedním z rysů, které v sobě potlačujeme. Může se však stát, že narazíme na jedince, kteří nám mají dát cennou lekci – svým neomaleným jednáním nám ukazují, jakým způsobem bychom se my sami za žádnou cenu chovat nechtěli. Nezřídka kdy nás tito lidé využívají ke svému prospěchu, zatímco na naše potřeby ohled neberou. Jak takto toxické chování odhalit včas?

Ohledy nebo respekt? Nic takového

Vzdáváte se svého času a pohodlí, jen abyste vyhověli člověku, u kterého je patrné, že vás bere jako samozřejmost? V případě, kdy jste si vědomi, že jsou vaše hranice bezostyšně překračovány, zpozorněte. Dost možná se bude jednat o toxického člověka využívajícího vaší dobroty ku svému prospěchu. Toto chování se zanedlouho může stát novým normálem, je tomu tak proto, že lidský mozek má tendenci uchylovat se k rutinám. Pokud nedojde k rozpoznání těchto negativních vzorců včas, hrozí, že se toto nenápadné překračování vašich hranic začne stupňovat a postupně se stane novým standardem pro obě strany.

Fotografie: Freepik

Povyšují své potřeby nad ty vaše

Mezi další z náznaků, že se může jednat o jednostranné přátelství, ve kterém dochází k využívání vašich dobrých úmyslů, patří opakující se situace, kdy daná osoba klade své potřeby nad ty vaše. V návaznosti na to se mohou objevit také tendence vzbuzovat ve vás pocit, že musíte dát vše stranou, abyste dotyčnému vyhověli a podpořili jej. Pokud tak neučiníte, pravděpodobně se setkáte s reakcí plnou pocitů ukřivděnosti, naštváním, případně citovým vydíráním.

Lidé s tímto nastavením jsou schopni udělat vše pro to, aby ve vás vzbudili pocit, že veškeré dění ve vašem životě je méně důležité než to, co se děje u nich. Jakékoliv ohrazení se pak může vyústit v kolotoč pocitů provinilosti a citového vydírání.

Nezájem o to, jak se máte a co cítíte

Zatímco již víte výčet drobností ze života druhého, se ani po několika desítkách minut nedokážete dostat ke slovu? Na vině může být čistá sobeckost dané osoby doplněná o nezájem o vás a váš život. Vězte, že nekonečné naslouchání bez možnosti podělit se o své zážitky, pocity a poznatky má se skutečným přátelstvím jen pramálo společného.

Nedostatek zájmu o vaši osobu je dalším indikátorem toho, že v daném přátelství něco nehraje. Ačkoliv se může jednat o zdánlivě banální a vysvětlitelnou záležitost, opatrnost je namístě. Toto jednání může poukazovat na nedostatek zájmu o vaši osobu, což v krajních případech může přerůst až v pohrdání a snižování vaší důstojnosti.

Fotografie: Freepik

Vyhledávají vás pouze tehdy, kdy něco potřebují

Takřka každý z nás již měl co do činění s člověkem, který má tendenci se objevit pouze v případě, kdy od nás něco potřebuje. Často s předstíraným zájmem a milými slovy a gesty. Oproti tomu během období, kdy je vše v pořádku, bývá pak daný jedinec schopný vydržet bez kontaktu i několik měsíců.

V nejhorším vás „ponechají osudu“

Bez ohledu na to, nakolik jste danému člověku pomáhali a vycházeli vstříc – jakmile se ocitnete v pozici, kdy vy sami potřebujete pomoc, setkáte se s odmítnutím. To bývá častokrát omlouváno celou řadou důvodů, z nichž některé lze snadno prokouknout.

Podpora ze strany těchto lidí nepřichází z bezpodmínečnosti. A ta je v přátelství i v partnerských a dalších vztazích klíčová. U některých jedinců je možné se setkat s aplikováním výměnného obchodu fungujícího na tradiční bázi „něco za něco“. V těchto případech je pomoc nabízena se značným odstupem a podmíněností.

Ukončování vztahů a přátelství nebývá ničím příjemným, přesto je v některých případech tato varianta tím nejlepším řešením.