Nepodceňujte důležitost role matky v životě dítěte. Toto jsou pádné důvody, proč každý potřebuje svou matku a to bez ohledu na věk

Fotografie: Depositphotos

Maminky hrají ve vašich životech nezastupitelnou roli, a to jak v útlém dětství, tak později v dospělosti. Zjistěte, co vše vám poskytují.

Alespoň jednou za život někdo z vás jistě uvažoval o tom, jaké by to bylo, kdyby měl jiné rodiče či kdyby je neměl vůbec. Častěji o takovémto scénáři přemýšlí ženy, které se vyrovnávají s působením své matky. Ať už vám v těchto úvahách vyšlo to nebo ono, vězte, že život bez rodičů, potažmo bez matky, by byl významně horší. Maminky totiž plní důležitou roli v životě každého z vás, aniž byste si to aktivně uvědomovali. Zjistěte, jaké jsou jejich největší přínosy.

Vztah s matkou je životně důležitý

Vztah rodičů a dětí bývá vždy velmi složitý a komplikovaný. Rozhodně neexistuje něco, co by se dalo nazvat „zaručeným receptem na rodinné štěstí“. Každý jedinec, stejně jako každá rodina, je unikátní a svébytný. Složitost vztahu mezi rodičem a dítětem je poté dána zejména rozdílností jednotlivých povah a individualit. Ačkoliv mají rodiče ke svému dítěti takřka nejblíže, stále musí brát ohledy na to, že dítě je zcela autonomní osobností se svými potřebami a pocity.

Fotografie: Pexels

Přestože se většina rodičů snaží brát tato fakta v úvahu, ne vždy se jim podaří adekvátně zareagovat. V dětech (a i ve vás dospělých) to může vyvolávat pocit, že by jim bylo bez rodičů lépe. To je ovšem chybný pocit. Rodiče, zejména pak matky, hrají význačnou roli v životě každého z vás, a to jak v mládí, tak v dospělosti. Důvody, proč tomu tak je, jsou vcelku rozmanité a každý psycholog je vykládá trochu jinak. Ovšem na těch základních panuje všeobecní shoda.

Důvody jsou rozmanité, avšak pádné

Přijde-li řeč na mateřství, odborníci se shodují, že matky jsou pro své děti zejména zdrojem bezpečí, jistoty a bezpodmínečné lásky. Jen díky tomuto zázemí se mohou děti naplno rozvíjet a stát se sebevědomými dospělými. Ovšem existují i další důvody, které dělají z maminek nepostradatelnou součást života každého jedince. Je nicméně velmi pravděpodobné, že je budete vnímat odlišně, podle aktuální životní fáze, ve které se zrovna nacházíte.

Fotografie: Freepik

Důvody, které neztrácejí na aktuálnosti v žádném věku, jsou schopnost maminek být tzv. vrbou, pečovatelkou a oporou v jednom. Prostřednictvím své bezpodmínečné lásky vám nabízejí sebe samé. Dokážou vás obejmout a vám se okamžitě uleví od jakéhokoliv problému. Rovněž jsou velmi trpělivé a naslouchají vašim starostem. Když je třeba, umí vás také utěšit, popřípadě se o vás postarají, když jste v nouzi (například když jste nemocní).

Fotografie: Pexels

Jiné důvody spíše oceníte až v dospělosti. Jedná se o nejrůznější rady a výpomoc – jak vést vlastní domácnost, jak vyřešit problematické situace nebo pomoc s výchovou vašich dětí (včetně jejich hlídání). Maminky vás znají od narození, tudíž vám poradí, jak vybavit váš šatník věcmi, které vám sluší, a také vám poskytnou životní zkušenosti, které zúročíte při vedení vlastní domácnosti a řešení nastalých problémů.

Fotografie: Pexels

Skvělou vlastností matek je i schopnost vás pokárat, když děláte něco špatně. Ačkoliv se vám to možná bude zdát divné, vhodné upozornění na vaši chybu vás může v životě posunout dál. V neposlední řadě jsou maminky skvělými babičkami, které bezpodmínečně milují jak vás, tak vaše děti, s nimiž vám i rády pomohou.

Zdroj: VeryWellFamily