Ničivá přitažlivost narcise a empata. Toto jsou neodvratné změny, kterými si projde jejich vztah

Fotografie: Freepik

Asi bychom stěží našli dvě rozdílnější osobnosti, než je narcis a empat. Pokud spolu však přece jen navážou vztah, končí to velmi špatně.

Zatímco narcisové jsou zaměření jen a výhradně na sebe, empati se snaží naladit „na vlnu“ svého okolí a dělat všechno pro to, aby byli jejich partneři spokojení. A jak asi tušíte, pokud se dají tyto dvě osobnosti dohromady, nemůže to nikdy skončit dobře. Podívejte se na jednotlivé fáze proměny takového vztahu. Zvláště pokud jste vy sami empatem, jinak byste se snadno mohli stát obětí své jinak báječné povahy.

Empaty to k narcisům přitahuje

Jak jsme už naznačili, empati jsou nastavení tak, aby se ze světa okolo sebe snažili udělat lepší místo. A to se samozřejmě týká i lidí v jejich okolí. Protože narcisové jsou tolik zaměření na sebe, že neváhají své okolí neustále přesvědčovat o svých „neřešitelných“ problémech a „nepřekonatelných“ bolestech (psychických i fyzických), dříve nebo později se k nim zkrátka nějaký empat přidruží. K jeho vlastní škodě.

Fotografie: Pixabay

A na problém je jednoduše zaděláno. Narcis se začne hned od začátku zaměřovat jen na své pohodlí a své krize, aniž by dal protějšku jakoukoliv možnost vyjádřit i jeho obavy, přání a potřeby. Zpočátku se empatové cítí skvěle – mohou totiž zachránit zase další duši od utrpení světa, ovšem nejsou-li zároveň naplňovány i jejich potřeby, dříve nebo později je to jednoduše semele. A jak tomu předejít?

Pravá láska a její úskalí

Je důležité umět rozpoznat jednotlivé varovné signály a reagovat na ně. Pro empaty je například typické, že ve vztahu s narcisem okamžitě vidí tu „jedinou a pravou“ lásku. Pociťují zvláštní spojení, ve kterém je narcis ještě utvrzuje. I kdyby začali přemýšlet o ukončení vztahu, narcis si vždy najde prostředek, jak ovlivnit jejich svědomí. Bez pomoci zvenčí ovšem empat něco podobného neprohlédne a následují další fáze.

Fotografie: Pixabay

Kontrola a moc jako poznávací znamení

Pro empaty je láska vším. Potřebují ji především dávat a teprve poté sami přijímat. A narcisové toho po všech stránkách využívají. Čas od času upustí nějaký ten drobeček, aby si empatové mysleli, že je všechno v pořádku. Svou lásku leckdy doslova podmiňují (například správným chování empata apod.), a postupně tak nad svým protějškem získávají větší a větší kontrolu. Jde o spirálu, ze které je pro empata téměř nemožné vystoupit.

Empat se stává zcela závislým

Postupně se samozřejmě empatovi přestane podobné rozložení vztahu líbit. Ale jakýkoliv pokus o naplnění vlastních potřeb se ze strany narcise setká jen s nepochopením (samozřejmě velmi dobře zahraným). Narcisové také začínají hrát na strunu závislosti. Přesvědčují empaty, že bez nich by si v tom složitém okolním světě zcela jistě neporadili. Činí je stále více a více závislými, a to leckdy nejenom citově, ale i materiálně.

Fotografie: Pixabay

Empat se zcela podrobuje narcisovi

Jestliže není vztah těchto rozdílných osobností přerušen, nevyhnutelně nastává další fáze. Empat se cítí zahnaný do kouta, a tak se snaží narcisovi vyhovět doslova ve všem. Udělá cokoli pro to, aby se jeho protějšek cítil dobře (a tento pocit často zaměňuje za své vnitřní uspokojení). Empati se také podvědomě stále snaží svůj protějšek přetvořit, udělat z něj lepšího člověka. Takového, jako jsou oni sami. Věří, že pokud budou dávat, časem i získají.

Empat se po všech stránkách změní

Takto to samozřejmě nefunguje. Narcisové nechtějí dávat, chtějí jen brát. A empatové se tomu chtě nechtě musí přizpůsobit. Postupně tak ztrácí sami sebe a začínají přejímat některé poznávací znaky „svých“ narcisů. Mnohdy stačí i několik měsíců a z původně veselého a pozitivně naladěného člověka se stane úplný opak. Kolegové a rodina zjistí, že mají najednou před sebou úplně jiného člověka. A to dost možná napořád.

Zdroj: VeryWellMind