Před 100 lety předpověděla život dnešních žen. Aktivistka a vizionářka se trefila do černého

Fotografie: Bart Everson / Creative Commons / Attribution 2.0

Margaret Sanger byla americká aktivistka, která se zabývala reprodukčními právy žen. Zjistěte, co předpověděla tato nebývale emancipovaná žena o budoucí změně v přístupu k mateřství.

Pohled do minulosti nenechá nikoho na pochybách o tom, že postavení žen ve společnosti se za posledních sto let značně proměnilo. Z pohledu manželství a rodičovství i dost významně. Možnosti, které měly ženy v dřívějších generacích ohledně rozhodování o tom, zda a kdy založí vlastní rodinu, byly do značné míry velmi omezené. Margaret Sanger se už tehdy tímto tématem zabývala a byla v podstatě jednou z průkopnic vědomého rodičovství.

Založila kliniku pro kontrolu porodnosti

Margaret Sanger se narodila v roce 1879 a angažovala se v boji za reprodukční práva žen. Jako zdravotní sestra byla svědkem ničivých dopadů omezeného přístupu k antikoncepci a reprodukční výchově na ženy a jejich rodiny. Tato zkušenost podnítila její celoživotní vášeň pro posílení postavení žen, které by měly převzít kontrolu nad svým reprodukčním zdravím.

Na počátku 20. století tak zahájila svou křížovou výpravu za zpřístupněním antikoncepce všem ženám. V roce 1916 otevřela první kliniku pro kontrolu porodnosti ve Spojených státech. A to navzdory zákonu Comstock, který zakazoval šíření informací nebo prostředků o antikoncepci. Překonala řadu právních problémů a nakonec pomohla zajistit právo na dostupnost informací o antikoncepci a antikoncepčních prostředcích díky soudním procesům, které vyhrála.

Tušila, že se ženy více osvobodí

Margaret tak již před sto lety učinila pozoruhodně prozíravé proroctví. Byla přesvědčená, že sociální a ekonomické osvobození žen bude přímo navázáno na jejich schopnost ovládat svůj reprodukční život. Taková svoboda totiž mohla ženám umožnit cestu ke vzdělání, kariéře a plné účasti na chodu celé společnosti. Kromě toho předvídala budoucnost, ve které přelidnění a nedostatek zdrojů povede ke globálním krizím. Zdůraznila tak význam plánování rodiny jako prostředku k zajištění udržitelné budoucnosti.

antikoncepční pilulky
Fotografie: Freepik

V roce 1923 stála u vzniku Americké ligy pro kontrolu porodnosti. Starostí kliniky, kterou založila, bylo vydávat antikoncepci a učit ženy, jak ji používat. Zajímavostí je, že tu pracovaly pouze ženy. „Ovládání lidského pokolení bude součástí výchovy žen. Výsledkem bude větší intelektuální rozvoj ženy a větší manželské štěstí, protože ‚líbánky‘ potrvají několik let a před narozením prvního dítěte budou mít manželé čas se navzájem poznat a zorganizovat,“ popsala Sanger svoji vizi budoucího fungování mladých párů, které budou zakládat rodiny.

Ani dnes reprodukční práva mnohé ženy nemají

Její práce tak postupně přinesla revoluci v přístupu k antikoncepci, ale také položila základy pro další generace aktivistů na tomto poli. Její proroctví se tak v mnoha ohledech skutečně vyplnilo. Ze statistik totiž jednoznačně vyplývá, že přístup ke kontrole porodnosti je spojen s nižší mírou chudoby, vyšší úrovní vzdělání a lepším zdravotním stavem žen i jejich rodin.

Přesto ještě v mnoha zemích světa nedosáhly ženy na plnou svobodu v rozhodování o svém reprodukčním životě. Zejména přetrvávající náboženská dogmata často omezují ženy, aby se mohly o mateřství svobodně rozhodovat. Přelidnění planety, které je jedním z největších problémů 21. století, si možná nakonec vyžádá změny na tomto poli i v zemích, kde bychom to zatím neočekávali.

Zdroj: Kobieta