Přijímací zkoušky se blíží. Letos budou oříškem i pro jedničkáře

Příští měsíc čekají žáky základních škol přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Po letech, kdy většina výběrových středních škol ztratila kvůli slabším ročníkům svou prestiž, přichází opět rok, kdy budou přijímačky oříškem i pro jedničkáře. Ti, kteří při zkouškách neuspějí, mohou zůstat na základní škole a využít šanci za dva roky, nebo zkusit například bilingvní školu.

Díky baby boomu a touze po výběrovém vzdělávání zahltili v posledních letech víceletá gymnázia kromě jedničkářů i děti s horším prospěchem. Gymnázia tak časem ztratila svou prestiž a přijímací zkoušky se pro většinu chytrých dětí proměnily spíše ve formalitu. Letos však žáky čeká náročnější příprava. Míst na osmiletých gymnáziích je sice stále stejně, ale dětí opět přibylo – nejtěžší bude přijetí na víceleté gymnázium v Praze a na jihu Moravy.

Přijímací zkoušky a výběr alternativní školy

Ale i děti, které se na gymnázium nedostanou na první pokus, nemusí zůstat na základní škole a čekat na další pokusy v sedmých a devátých třídách. Důležité je především dítě podpořit a podat mu pomocnou ruku při výběru alternativní školy. V případě, že potomek nechce zůstat na základní škole, nabízí se mu další možnost přihlásit se na jazykovou školu s českými osnovami nebo využít alternativního přístupu bilingvních škol cizích. Tu představuje například škola Beehive, která žákům nabídne ucelené studium až do maturity.

„Oproti českým školám se žákům snažíme vyjít vstříc a nabídnout jim více prostoru k seberealizaci,“ komentuje styl výuky ředitelka školy Beehive Martina Přenosilová.

Obrázek: pixabay.com