Chování dospělého, které svědčí o tom, že ho trápí duševní traumata z dětství. Možná trápí i vás, jen o tom nevíte

Fotografie: Depositphotos

Pokud si někdo projde v dětství silným duševním traumatem, mohou ho problémy s ním spojené provázet celý život. Zjistěte, jak to bezpečně poznat.

Dětství je citlivý věk a pokud se během něj dítě dostane do situace, ve které se necítí bezpečně a jistě, mohou se tyto traumatické zkušenosti přenést i do dospělosti. Zvláště ocitá-li se dítě v těchto situacích opakovaně. Některá traumata se mohou vynořovat i z našeho podvědomí, říká lékařka Jacquelyn Johnson. Konkrétní situaci už si ani neumíme vybavit, o to je někdy těžší identifikovat konkrétní příčinu a začít s ní pracovat.

Křehká dětská duše

Některá traumata jsou zcela zjevná – sexuální zneužívání, násilí, opuštění, úmrtí rodiče. Některá mohou být více skrytá. Trauma může vzniknout i pokud dítě stráví většinu života v chudobě nebo dlouhodobě cítí, že se k němu někdo chová nespravedlivě. Dětská duše je křehká a mohou jí ublížit i věci, které by nás nenapadly.

Prožité trauma se pak v dospělosti může promítat do vztahů, vnímání sebe sama a celkového psychického rozpoložení. Traumata často pochází ze situací, kdy dítěti nebyla věnovaná pozornost, nebo bylo dokonce ponižováno a odmítáno. Takový člověk si v dospělosti vyvine silnou ochranu sebe sama a má problémy se jiným lidem otevřít.

Ztráta důvěry

Jeho důvěra k ostatním lidem je silně narušená. Může se vyhýbat blízkým vztahům, mít problém s intimitou a v nejhorších případech se bude od ostatních lidí zcela izolovat. Tito lidé často skrývají své pocity a mají svá tajemství, o něž se nedělí ani s těmi nejbližšími. Provází je celoživotní strach ze závazků a drží si ostatní od těla.

Fotografie: Freepik

Nezakusí-li dítě od rodičů, ale třeba i od školního kolektivu pocit přijetí a bezpodmínečné lásky, bude mít v dospělosti problémy se sebeúctou. Bude se snažit milovat především samo sebe, ale s výraznými prvky sebepodceňování. Tito lidé se v budoucnu vyhýbají situacím a vztahům, ve kterých cítí, že by mohli znovu prožít nepřijetí. Bohužel se jim to většinou i potvrzuje, protože okolí často prokoukne, že za zdánlivým sebevědomím se skrývá člověk, kterého je třeba spíš politovat. A dají to i najevo.

Perfekcionismus

Dítě, které bylo citově deprivované, osamělé nebo rodiči opuštěné, bude v dospělosti strach z opuštění přenášet i do svých vlastních vztahů. Mají sklon příliš na někom lpět, což jejich partneři a blízcí mohou pociťovat velmi nepříjemně. Naopak se však také mohou rozcházet či měnit zaměstnání dříve, než to udělá ten druhý. Jen aby nemuseli opět procházet traumatem z opuštění.

Děti, které vyrostly v přísném a nespravedlivém prostředí a rodiče na ně měli vysoké nároky, se v dospělosti budou potýkat s pocitem marnosti. Budou to perfekcionisté se sklonem k cynismu. Sami nejspíš budou to samé vyžadovat i od vlastních dětí. Zvolí styl výchovy zaměřený na výkony, jinak si podle nich dítě rodičovskou lásku nezaslouží.

Fotografie: Freepik

Pokud se však traumatizovaní lidé svěří do rukou psychologa, je zde velká šance, že se s traumatem nakonec vyrovnají. Jen je potřeba identifikovat, odkud strachy pochází, a následná terapie se pak zaměří na to, aby klient měnil své chování v konkrétních situacích. Často totiž v traumatu promlouvá spíše tělo než racionální mysl. Pokud se klient naučí tyto signály rozeznávat, je na dobré cestě k uzdravení.

Zdroj: Healthline, VeryWellMind