Toxická povaha blízkých nakazí náladu celého okolí. Přehnanou kritikou a urážkami vše začíná

Fotografie: Depositphotos

Ve společnosti některých lidí se člověk cítí dobře a rozumí si s nimi. Pokud ale narazí na toxického jedince, jeho nálada bude na bodu mrazu.

Někteří lidé jsou věčně nespokojení a stále si na něco stěžují. Nedokážou se radovat z maličkostí, z nichž se běžný život skládá. Svou nespokojenost ale projektují do ostatních. Neustále je kritizují a mají na ně urážlivé komentáře. Cokoliv dostanou, to jim nikdy nestačí – chtějí více. Tito toxičtí lidé dokážou otrávit život ostatním.

Kdo je toxický člověk

Psychologové toxickou osobu popisují jako tu, která má škodlivý vliv na psychicko-emocionální a fyzické zdraví druhého člověka. Touto osobou může být partner, ale i rodič nebo jiný příbuzný, avšak chovají se takto i přátelé. Obvykle se jedná o člověka, který má k druhému blízký vztah a je pro něho něčím důležitý. Proto často bývá problémem se toxické osoby zbavit. Přitom její neustálá kritika a náročnost působí negativně na psychiku její oběti. Toxický člověk má za to, že pouze jen on může druhé ovládat a ti ho musejí poslouchat.

Jak se projevuje toxické chování

Toxickou osobu poznáte podle toho, že často druhé lidi uráží, má na ně hanlivé poznámky, svou oběť izoluje od společnosti, zastrašuje ji, finančně zneužívá a jinak psychicky týrá. Výsledkem je, že oběť postupně ztrácí sebevědomí, cítí strach, úzkost, hněv, smutek. Bohužel si také myslí, že se k ní toxická osoba tak chová proto, že si to zaslouží.

Fotografie: Pixabay

Nikdo nemá právo vás ponižovat

Je třeba si uvědomit, že proti toxické osobě je možné se bránit. Nikdo totiž nemá právo druhého ponižovat, rozhodovat za něho, znevažovat to, co dělá, nebo ho urážet. Když si to člověk uvědomí, pak v sobě musí najít sílu, aby se zbavil vlivu toxické osoby. Stane se to obvykle tím, že změní své chování a uvědomí si svou cenu. Žije-li v partnerském vztahu, většinou to znamená rozchod nebo rozvod.

Zdroj: Fumara