Účinné způsoby, které vám pomohou získat povýšení i při práci z domova

Fotografie: Freepik

V letošním roce stoupl podíl zaměstnanců, kteří pracují z domova. Ať už má tento typ práce krátkodobý charakter, nebo jde o dlouhodobé řešení, má své klady i zápory. Mezi negativní stránku práce z domova by leckdo řadil možnost kariérního postupu. V případě, že zvolíte správnou taktiku, můžete se povýšení dočkat i navzdory práci na dálku.

Udržujte nadřízeného v obraze

U tohoto typu práce jsou pracovní výkony těžko sledovatelné. Zaměstnavatel tak ztrácí přehled, kolik práce zaměstnanci odvedou. Plusovým bodem tak pro Vás bude, pokud budete svého nadřízeného pravidelně informovat. Bohatě postačí e-mail, ve kterém jej v bodech seznámíte s prací, kterou jste daný den odvedli, i zaslání kopií relevantních e-mailových konverzací s klienty, zákazníky a dodavateli.

Buďte zdvořilí

Čas od času se stane, že podřízení nesouhlasí s nadřízenými, případně si k nim vytvoří přímo antipatii. V obou případech na sobě nedávejte nic znát a nezapomínejte na dobré vychování a buďte zdvořilí. Pokud budete kritizovat management a projevovat vzpurnost, povýšení se nedočkáte.

Hlaste se o další úkoly a přinášejte nápady

Pokud Vám to čas dovolí, přihlaste se o nový projekt. Přeberte iniciativu, přicházejte s nápady a ukažte nadřízenému svůj zápal pro práci. Nejen, že si rozšíříte obzory a vyzkoušíte si něco nového, ale nadřízený uvidí Váš proaktivní přístup, který může následně ocenit právě povýšením.

Zlepšete svou elektronickou komunikaci

S prací z domova přichází spoustu nových druhů komunikace. K té je zapotřebí dobré technické zázemí, potřebné softwarové vybavení a určitá znalost etikety virtuálního prostoru. Nezapomeňte se tak v této oblasti neustále vzdělávat a případně dovybavovat. Doby, kdy stačil stolní počítač a sluchátka, jsou dávno pryč.

Ptejte se

Pokud nepoložíte správnou otázku, nedostanete správnou odpověď. Pokud něčemu nerozumíte, chybí Vám informace nebo Vás něco zajímá, ptejte se. Připravíte-li si pevnou půdu pod nohama, časem budete schopni zeptat se i na samotné povýšení.

Zůstaňte v kontaktu

Práce v izolaci nezahrnuje izolaci od vedení a ostatních zaměstnanců. Snažte se zůstat v kontaktu. Pokud toužíte po povýšení, zůstaňte v kontaktu ve svém volném čase.

V neposlední řadě hlavně nezapomínejte, že bez práce nejsou koláče. Dobré vybavení, vhodné chování a ani pochlebování nenahradí patřičné pracovní výkony. Práci si organizujte, plánujte a dělejte tak efektivně, jak jen dokážete. V případě, že máte nedostatky ve znalostech, vzdělávejte se. Odstraňte rušivé elementy, které odtrhávají Vaši pozornost od práce. Nezapomínejte, že co své práci dáte, to Vám také vrátí!