Výpočet zdravého indexu tělesné hmotnosti (BMI) pro ženy každého věku: Na hodnotu má vliv i menopauza

Fotografie: Depositpohotos

Lékaři používají BMI ke sledování vašeho zdravotního stavu. BMI však u mnoha lidí není přesným měřítkem obezity. Nemusí být přesný pro každého.

Index tělesné hmotnosti (BMI) je nástroj, který se používá ke sledování obezity na úrovni populace. Lékaři a další zdravotníci ho rovněž využívají k hodnocení zdravotního stavu lidí. Společnost také vyjádřila obavy z používání BMI jako měřítka obezity a zdraví kvůli jeho značným omezením, zejména při posuzování zdraví černochů a Hispánců, mimo jiné i u jiných skupin obyvatelstva. Přesto se doporučuje, aby se lidé pohybovali v určitém rozmezí BMI, a snížili tak riziko onemocnění, říká doktor Grant Tinsley.

Tabulka a výpočet BMI

BMI (Body Mass Index) je jednoduchým způsobem měření tělesného složení, který se používá k určení, zda má jedinec normální váhu, podváhu, nadváhu, nebo obezitu. BMI se vypočítává dělením hmotnosti (v kg) osoby výškou (v metrech) na druhou mocninu. Matematicky to vypadá takto:

BMI = hmotnost (kg) / (výška (m) × výška (m)). Například pokud máte hmotnost 70 kg a výšku 1,75 metru, můžete vypočítat své BMI následovně: BMI = 70 / (1,75 × 1,75) = 22,9

Určení tělesné hmotnosti a indexu tělesné hmotnosti (BMI) je důležitým krokem pro hodnocení zdravotního rizika spojeného s nadváhou nebo obezitou. Tabulka BMI vypočítává BMI na základě hmotnosti a výšky osoby. Následující tabulka poskytuje orientační hodnoty BMI pro různé věkové kategorie:
Věk BMI méně než 18,5 BMI mezi 18,5 a 24,9 BMI mezi 25 a 29,9 BMI více než 30
19 a méně Podváha Normální váha Nadváha Obezita
20 – 24 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
25 – 34 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
35 – 44 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
45 – 54 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
55 – 64 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
65 a více Podváha Normální váha Nadváha Obezita
obezita
Fotografie: Freepik

Je třeba mít na paměti, že BMI je pouze jedním z mnoha faktorů, které se berou v úvahu při hodnocení zdraví. Zdravotní stav závisí na mnoha dalších faktorech, jako jsou genetika, životní styl, strava, tělesná aktivita a další. Proto byste se měli poradit se svým lékařem, pokud máte obavy o své zdraví.

Vyhovuje všem ženám stejný graf?

I když může být tabulka užitečná, BMI není univerzální koncept. Lékaři mohou doporučit různé hraniční hodnoty v závislosti na etnickém původu, svalnatosti a dalších faktorech.

Bílé, černošské a hispánské ženy

BMI ze své podstaty nerozlišuje mezi lidmi s různým genetickým pozadím. Jak však bude uvedeno v tomto článku později, pro asijskou a jihoasijskou populaci byly vytvořeny odlišné hraniční hodnoty BMI. Bílé, černošské a hispánské ženy jsou považovány za ženy se „zdravou hmotností“, pokud se jejich BMI pohybuje v rozmezí 18,5 až 24,9 bodu. Například podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by žena vysoká 1,65 m spadala do normálního rozmezí BMI, pokud by vážila 50–68 kg.

Ženy asijského a jihoasijského původu

Asijská a jihoasijská populace má více tělesného tuku v poměru k tělesné hmotnosti než bělošská populace a že zdravotní potíže, jako je diabetes 2. typu, se u asijské populace vyskytují při nižších hodnotách BMI než u bělošské populace. To vedlo ke změnám v hraničních hodnotách BMI pro asijskou populaci. Ženy asijského a jihoasijského původu se řadí do kategorie nadváhy, pokud je jejich BMI 23–27,5, a jsou považovány za obézní, pokud je jejich BMI vyšší než 27,5.

Kulturistky a sportovkyně

Systém BMI často nesprávně klasifikuje ženy s výrazným množstvím svalové hmoty jako ženy s nadváhou nebo obezitou, i když mají nízkou hladinu tělesného tuku. To se týká například kulturistek a profesionálních sportovkyň. BMI totiž nerozlišuje mezi svalovou a tukovou hmotou, a to je důvod, proč by lidé neměli používat BMI jako měřítko tělesného složení.

Ženy po menopauze

Starší ženy mají obvykle nižší svalovou hmotu a více tuku umístěného ve středu těla než mladší ženy. Je to způsobeno změnami hladiny hormonů souvisejícími s věkem, zpomalením fyzické aktivity a změnami délky trupu v důsledku osteoporózy. I když může mít starší žena stejný BMI jako mladší žena, starší žena bude mít pravděpodobně méně svalové hmoty a více tělesného tuku, což zvyšuje riziko onemocnění.

Zdroj: Healthline