Žena si myslela, že mají s partnerem skvělý vztah. Po osmi letech však přišel šok a rozchod

Fotografie: Freepik

Důvěra ve vztahu je klíčová, avšak nikdy by neměla být slepá. Své o tom ví mladá žena, která odešla z „funkčního“ vztahu poté, co se dozvěděla otřesnou skutečnost.

Když vstoupíte do partnerského vztahu, jistě předpokládáte, že k sobě budete s partnerem upřímní, nebudete se v jednotlivých rozhodnutích obcházet, získáte dostatek podpory pro své činy a budete si rovní i po finanční stránce. Ať už se rozhodnete spravovat finance jakkoliv (společný rozpočet, platby výhradně napůl, poměrná výše plateb dle výše platu apod.), vždy byste měli oba vědět, na co se vynakládají. Slepá důvěra v partnera připravila ženě kromě rozchodu i tvrdé ponaučení.

Po 8 letech společného soužití přišel šok

Z příběhu mladé ženy doslova mrazí a stává se mementem pro všechny, kteří mají tendenci svému partnerovi bezmezně věřit. Když se mladý pár stěhoval do společné domácnosti, mělo se jednat o výhodné bydlení po rodinném známém. Celý pronájem dohodl muž a mladá žena neměla důvod mu nevěřit. Když se do domu nastěhovali, rozdělili si náklady na domácnost na polovinu. Žena tak muži posílala měsíčně svoji polovinu nájemného, která činila v přepočtu 9 700 Kč.

Fotografie: Freepik

Za osm let společného soužití tak žena muži poslala v přepočtu kolem 930 000 Kč. Teprve po dlouhých osmi letech žena zjistila, že se stala obětí finančního podvodu. Její partner peníze žádnému rodinnému známému neposílal. Všechny si je schovával pro sebe. Dům mu totiž patřil, jelikož ho zdědil po rodičích. Mladá žena tak dlouhé roky platila nájemné svému vlastnímu partnerovi, se kterým plánovala založení rodiny a společný život.

Tvrdému ponaučení se dalo snadno předejít

Kdyby mladá žena svému partnerovi slepě nedůvěřovala a uvědomila si množství náznaků, které vypovídaly o jeho nedůvěryhodnosti, skončila by pravděpodobně lépe. Bohužel problém důvěryhodnosti, potažmo důvěry ve vztahu obecně, je vcelku častý. Dokonce bývá udáván jako jeden z nejčastějších důvodů rozchodů dlouhodobých partnerství. Druhým častým problémem jsou finance a jejich rozdělení v domácnosti.

Fotografie: Freepik

Co se týče oblasti financí, zde by měli mít oba partneři dostatečný přehled. Není možné, aby vztah fungoval na principu, kdy jeden z partnerů přenese správu společného majetku a financí na druhého, a to bez znalosti jakýchkoliv dalších informací. Snadno pak vznikají spory o peníze, popřípadě vyčítání hospodaření s nimi apod. Aby vztah fungoval, měla by v něm fungovat určitá pravidla. Pro zdravý vztah je dobré mít osvojených několik pravidel, nebo chcete-li návyků.

Fotografie: Freepik

Prvním z pravidel je otevřená komunikace. Schopnost partnerů spolu komunikovat a zodpovídat otázky sobě navzájem je naprosto esenciální. Druhým je shoda na způsobu hospodaření s penězi. Než si jeden vyberete, vyzkoušejte jich několik. Možná budete překvapeni, že vám více vyhovuje jiný způsob, než jste si mysleli. Posledním pravidlem je vlastní ochrana – vše důležité byste měli mít ošetřené například smlouvou.

Zdroj: Mondodilink