Toxické rodinné zázemí je zdrojem veškeré negativity v životě. Jak poznat nezdravé vztahy a co s nimi dělat

Fotografie: Depositphotos

Žádná rodina není úplně dokonalá. Někdy stačí i jediný člen, který je manipulativní a musí být po jeho, a tak negativně ovlivňuje všechny členy rodiny. Existují ale způsoby, jak se tomu bránit.

Rodina je svatá, říká se a mnoho lidí tak na ni skutečně nahlíží. To, co byste cizím lidem nedovolili, může být v rámci rodiny hranice, jež se běžně překračuje. Mnohé toxické chování je tak bagatelizováno, protože lidé, kteří jím trpí, je často omlouvají právě tím, že jde o rodinu, jež musí zůstat jednotná za každou cenu. Takový postoj však může vést k ještě větším škodám na psychice a rodinné vztahy se tak mohou ještě více zkomplikovat.

V toxické rodině nefunguje komunikace

Definovat toxickou rodinu není zcela jednoduché. Existuje však mnoho znaků, které se v takových rodinách vyskytují. Bavíme-li se o širší rodině, může tu figurovat i několik osob, jež vykazují toxické chování, a tak ovlivňují zbytek rodiny. Ostatní členové se tak neustále podřizují, omlouvají nevhodné chování a často tiše trpí, protože se bojí manipulativnímu jednání postavit.

V toxických rodinách se často vyskytuje manipulace, psychické vydírání nebo nadměrná kontrola, kdy je členu rodiny jasně dáno najevo, že není bez rodiny a její pomoci schopen sám nic udělat. V rodině je nedostatečná komunikace, případně neexistuje vůbec. Každý člen tak žije podle své pravdy, a nikomu se tak nedostává příležitosti otevřeně mluvit o svých konfliktech a problémech.

Neustupujte a netolerujte to, co se vám nelíbí

Z nedostatku komunikace pak vyplývají velmi časté hádky, protože členové rodiny nejsou schopni řešit situace nekonfliktně. Je zde málo empatie vůči ostatním členům, naproti tomu však časté vysoké nároky a očekávání, která jsou na oběti kladeny. Samostatnou kapitolou jsou rodiny, v nichž převzali vládu narkomani nebo alkoholici. Tady se často bez odborníka neobejdete.

agresivní muž
Fotografie: Pexels

Pokud víte, že žijete v toxické rodině, uvědomte si, že jste mnohem silnější, než si myslíte. Rezignace a neustálé ustupování a podřizování se druhým není řešení a dlouhodobě na vás zanechá následky. Čím déle v takové rodině setrváváte, tím horší pro vás bude únik. Oběť, protože má pocit, že není jediné východisko, začne nevhodné chování tolerovat, až ho nakonec přijme za normu, a odloží tak příležitost k tomu věci měnit ve svůj prospěch.

Máte právo na svůj život

Málokdo je ochoten zcela opustit toxické prostředí a někdy to i z mnoha praktických důvodů není možné. V takovém případě je potřeba vymezit si jasné hranice, které nikdo nebude přestupovat. Jasně ostatním vymezte svůj osobní a emocionální prostor. Každý má právo na svůj život a svobodnou volbu toho, co je pro něj dobré a co ne.

hádka partnerů
Fotografie: Freepik

Najděte si nějakou činnost, jež vám pomůže nátlak, který pociťujete, uvolnit. Pokuste se také navázat dialog. Řekněte, co vás trápí a jak se v nátlakové situaci cítíte. Snažte s nepouštět do konfliktu, buďte věcní a stůjte si za svým. Mnohé situace se vyřeší jen díky tomu, že začnete měnit své reakce a postoje. To nutí ostatní reagovat jiným způsobem, a tak se stereotypní konflikty mohou proměnit a vznikne zde prostor k posunutí hranic ve váš prospěch.

Zdroj: Dicasdemulher