Datum narození až neuvěřitelně přesně určuje vaše silné stránky

Fotografie: Depositphotos

Chcete znát své silné stránky? Věděli jste, že vám jsou dány datem narození? Udělejte si náš test a zjistěte, jaké jsou vaše kladné a zároveň silné stránky.

Tento způsob zjištění svých vlastností se nazývá Pythagorův test. Je založený na jednoduchých matematických výpočtech, pomocí nichž můžete analyzovat devět základních kvalit jakékoli osoby pouze podle data jejího narození. Naučte se ho vypočítat a dozvíte se hodně nejen o sobě, ale také o svých blízkých. Je to opravdu jednoduché.

Jak provést Pythagorův test?

Najděte první klíčovou číslici (KC1): Najděte součet čísel dne a měsíce: 1 + 2 + 0 + 8 = 11. Přidejte všechna čísla v roce narození: 1 + 9 + 8 + 5 = 23. Přidejte druhé číslo k druhému: 11 + 23 = 34. Poté najděte druhou číslici klíče (CC2). Přidejte čísla z první číslice klíče: 3 + 4 = 7. Nyní je potřeba najít CC3. To uděláte tak, že od CC1 musíte dvakrát odečíst první číslo: 34 – 1 – 1 = 32. Následně najděte čtvrtou klíčovou číslici CC4. To je součet číslic z CC3: 3 + 2 = 5.

Fotografie: Pixabay

Zapište si čtyři kontrolní číslice a získejte přepis Pythagorovy zkoušky. Nyní tedy uspořádejte datum narození a čtyři kontrolní čísla do jedné řady. S naším příkladem je to takto: 12, 8, 1985; 34, 7, 32, 5. Nyní si vypište čísla od 1 do 9 a napište si jejich počty ve vaší číselné řadě. Čím víckrát se dané číslo objevuje, tím více je daná oblast rozvinutá. V tomto případě se například neobjevuje číslo 6. Znamená to, že tato oblast je rozvinutá nejméně.

Co o nás čísla vypovídají?

Jedničky vypovídají o povaze. Jedna jednička značí sklony k sobectví, dvě slabý sklon k sobectví. Tři značí ustálenou povahu, čtyři silnou povahu a pevnou vůli. Pět jedniček znamená diktátorské sklony, šest značí tvrdé osoby schopné čehokoli. Dvojka informuje o energii. Pokud chybí, má člověk minimum energie a může si ji doplňovat od jiných. Čím více dvojek, tím více energie. Trojky značí schopnost učení a umění organizovat.

Fotografie: Pixabay

Jedna trojka znamená, že učení závisí na náladě. Dvě informují o vlohách k přírodním vědám, tři o schopnosti ke studiu věd a čtyři vypovídají o budoucím vědci. Čtyřka značí zdraví. Když chybí, jsou se zdravím potíže, jedna čtyřka značí potíže ve starším věku. Dvě a více čtyřek značí vynikající zdraví. Pětka je o intuici. Pokud chybí, jde o člověka, který si všechna rozhodnutí musí důkladně promyslet. Často se na své životní pouti dopouští chyb.

Co vypovídají další čísla

Jedna pětka značí slabou intuici, avšak člověk s jedou pětkou se nemýlí moc často. Dvě pětky znamenají silně vyvinutou intuici, tři pětky mají jasnovidci, čtyři se často nevyskytují. Takoví lidé se dokážou přesunout mezi dimenzemi. Šestka značí uzemněnost. Pokud šestky chybí, člověk se zabývá fyzickou prací, ačkoli ji dělá nerad. Jedna šestka znamená studujícího člověka, který se bez fyzické práce neobejde. Dvě 6 mají lidé, pro které je práce hobby.

Fotografie: Pixabay

Tři šestky má okouzlující člověk vybavený temperamentem. Čtyři značí, že se dotyčný hodně nadřel v minulém životě. Sedmička je talent. Čím méně sedmiček, tím méně výrazný talent. Osmička vypovídá o zodpovědnosti. Opět platí, že čím méně osmiček, tím méně zodpovědnosti. Pokud máte tři, máte poslání sloužit národu. Devítka je rozum. Máte dvě? Jste chytří, ale líní, pokud máte tři, jste chytří a úspěšní. Čtyři značí velký rozum.

Zdroj: The Times Of India