Naučte se poznat emočního manipulátora dřívě, než bude pozdě

Fotografie: Freepik

Člověk, který s námi emočně manipuluje, to dělá jen proto, že chce mít nad námi moc a chce nás ovládat. Pokud to není nutné, je vhodné tento typ lidé z našeho života vyškrtnout. Naučte se emočního manipulátora bezpečně poznat.

Emoční manipulátoři využívají často velmi složitých myšlenkových her k tomu, aby nás ovládali. Každý vztah by měl být založený na důvěře, porozumění a vzájemném respektu. A to je právě něco, čeho tento typ lidí velice rád využívá ve svůj prospěch. Náznaky emoční manipulace jsou většinou nenápadné a je velmi těžké je rozeznat. Jak tedy poznat, že se takový člověk vyskytuje v mojí blízkosti?

Jak poznám, že se mnou někdo manipuluje

Většinou nám nějakou dobu trvá, než si uvědomíme, že s námi někdo emocionálně manipuluje. Náznaky tohoto typu chování jsou totiž velmi nenápadné a vyvíjí se postupem času. Pokud si ale myslíme, že s takovým člověkem jednáme, měli bychom důvěřovat své intuici. Nesnažte se s takovými lidmi bojovat. Vhodnější je, se naučit rozpoznat jejich taktiku a pečlivě se připravit na komunikaci s nimi. Stanovte si mantinely, jakmile manipulativní člověk začne ztrácet kontrolu nad situací, začne být zoufalý.

Fotografie: Unsplash

Velmi často dojde k našemu sblížení s nimi až moc rychle. Při komunikaci s námi sdílejí svá tajemství a detaily dosavadního života. A to jen proto, aby nám dali pocit vyjímečnosti a dostali ty samé informace od Vás. Mají pak na nás právě tu potřebnou zbraň, kterou chtěli.

Tyto informace poté často využijí proti nám a to ve chvíli, kdy to nejméně čekáme. Často mají sklon chovat se mučednicky a v každé situaci obrátit pozornost na sebe. A to i pokud se nám přihodilo něco zlého. Manipulátor to vždy zabalí tak, že budeme litovat jeho.

Nikdy neuznají svoji chybu a vina bude vždy na naší straně

Dochází z jejich strany k neustálé kritice. Velmi často jsou ale jejich komentáře nejen ve znění, že nechválí, ale také nás mohou zesměšňovat, degradovat nebo působit sarkasticky. Nezastaví je ani použití naši vlastních problémů a nejistot proti nám. Velmi dobře znají naše slabé stránky a používají je k tomu, aby nás vědomě zranili. Stejně tak využívají našich citů a otočí každou situaci tak, abychom se cítili provinile. Během hádek mají velký sklon situaci dramatizovat a nebojí se používat ultimáta.

Fotografie: Unsplash

Často také u nich dochází k tomu, že nejprve něco řeknou a časem to popírají. Tato technika je určena k tomu, aby zpochybňovala naši paměť a věrohodnost. Často se uchylují k tomu, že nás donutí zpochybňovat i naše vlastní vzpomínky. Postupem času nás přimějí věřit, že věci, které se skutečně staly, jsou jen výplodem naší fantazie. Jsou to mistři ve změně reality a používají její zkreslování, aby nás zmátli. Často také mají sklon přehánět, aby sami působili velmi zranitelně a vyvolávali v nás soucit.

Zdroj: Healthline