Láskyplný a moudrý dopis, který napsala matka milované dceři. Slova z něj se navždy vryjí do paměti

Fotografie: Depositphotos

Nikdo nemládne a většina z nás se jednoho dne potká s nevyhnutelností stáří. Jaké bude, závisí i na tom, jak k nám budou přistupovat naši nejbližší.

Maminka napsala dopis dceři, aby byla shovívavá k jejímu stáří. Moudrost, vřelost i poučení, které z dopisu čiší, jsou inspirací pro nás všechny. Mějme trpělivost s našimi starými rodiči nebo prarodiči a užívejme si chvíle, po které tu s nimi ještě můžeme být. Nesuďme tolik a mysleme na to, že už brzy možná budeme ve stejné situaci.

Dopis od maminky pro milovanou dceru

„Moje drahá holčičko, v den, kdy uvidíš, že stárnu, Tě prosím o trpělivost, ale hlavně se snaž pochopit, čím procházím. Ano, už nejsem tak mladá a rychlá jako dřív. Promiň, ale stárnu, dítě. Buď trpělivá a nekřič na mě, když opakuji jednu a tu samou věc několikrát. Vzpomeň si na své dětství, kdy jsem já četla jednu a tu samou pohádku několikrát denně nebo vyprávěla stejné příběhy, protože jsi je milovala.

Pokud si někdy všimneš, jak nemotorně používám počítač nebo telefon, prosím, nezlob se na mě a buď trpělivá. Dej mi čas se to zkusit naučit a nedívej se na mě tak. Vzpomeň si, jak jsem Tě učila ty nejjednodušší věci: jak si čistit zuby, držet vidličku v ruce, česat si vlasy a řešit spoustu každodenních výzev. A byla jsem trpělivá.

Až budu docela stará, nezlob se, že už s tebou neudržím krok. Nenech se odradit, když se za Tebou pomalu šourám, koneckonců jsem Tě také kdysi učila chodit. Pyšně jsem pozorovala Tvé první krůčky, čekala jsem a věřila, že to zvládneš. Nenechávej mě samotnou, stejně jako jsem já neopustila Tebe. Dovol mi, abych klidně a beze spěchu kráčela svou životní cestou až do konce.

matka s dcerou
Fotografie: Freepik

Pokud občas ztratím přehled o tom, o čem mluvíme, dej mi čas si vzpomenout. A pokud to nejde, nebuď nervózní, netrpělivá nebo arogantní. Jen ve svém srdci věz, že nejdůležitější pro mě je být s tebou. S širokým úsměvem a obrovskou láskou, kterou jsem k tobě vždy chovala, ti chci jen říct: miluji Tě… má drahá dcero.“

Láska je to, co se počítá

Tento dopis koluje internetem v různých obdobách a je dobré si ho čas od času připomenout. Ke konci života všichni zjistíme, že mnoho věcí, na kterých jsme lpěli, není nakonec zas tak podstatných. To, co se skutečně počítá a co nám nikdo nevezme, jsou láska a vzpomínky, jež si se svými milovanými vytvoříme. Buďme proto trpěliví a shovívaví a užívejme si i ty okamžiky, kdy se vše neděje úplně podle našich představ.

Zdroj: Pukuotukas