Nejčastější příčiny partnerské žárlivosti, díky kterým dochází k rozpadu vztahu. Naučte se jim vyvarovat

Fotografie: Getty Images

Někteří lidé bývají žárlivější než jiní, ačkoliv jim mnohdy jejich partneři nezavdávají žádnou příčinu. Žárlivost nemusí být způsobena zradou, často jsou za ní vnitřní problémy nebo nevědomé vzorce samotného žárlivce. Psycholožka Irina Gross hovoří o tom, čím jsou jejich pochyby o věrnosti partnera způsobeny a jak je možné tuto obtížnou zkušenost zvládnout.

Potřeba ovládat a manipulovat: nenechte se vmanévrovat do role něčího majetku

Pokud vás váš partner nachytal v cizí náruči, ​​bude jeho žárlivost oprávněná. Pokud vás ale bez objektivních důvodů nutí odpovídat na stovky záludných otázek typu „Kde jsi byl/a? S kým? Co jsi dělal/a?“ jednoduše s vámi manipuluje a snaží se ve vás probudit pocit viny. Jestliže se do této pasti necháte chytit, začne se omlouvat, hájit se, pak tato manipulace byla úspěšná.

Tímto způsobem jeden partner jednoduše ovládá druhého a vysílá jasný signál: „patříš mi.“ V takovém případě žárlivá osoba nepotřebuje skutečný důvod. Když se jí zdá, že její „majetek“ je mimo kontrolu, snaží se ji získat zpět. Tak se rodí typický vztah tyran-oběť. Co dělat? Nepodporujte nepodloženou žárlivost, neomlouvejte se a neberte vinu na sebe. V uvolněné atmosféře si zkuste promluvit, vysvětlete, že vám situace nevyhovuje, navrhněte kontaktovat psychologa. Pokud to nezafunguje, zvažte, zda takový vztah potřebujete.

Fotografie: Getty Images

Nutnost pocitu jistoty pramení v nedostatečné zralosti

Možná se váš partner považuje v něčem za podřadného a snaží se tuto podřadnost kompenzovat na úkor jiného. Je upřímně přesvědčen, že jeho protějšek je jeho nedílnou a neoddělitelnou součástí. Pokud cítí, že může ztratit někoho, kdo je poblíž, začne žárlit.

Za takovou žárlivostí se skrývá neochota stát se zralým a nezávislým, naučit se najít oporu sám v sobě. Zde pomůže pouze jedna věc: opustit žárlivce alespoň na chvíli a umožnit mu se žárlivostí vypořádat bez vaší účasti. Pokud sami žárlíte, budete muset připustit, že jediný člověk, nad kterým máte moc, jste vy. Nemůžeme ovládat ostatní.

Žárlivost do značné míry souvisí se sebevědomím: pracujte na něm

Žárlíte, protože všichni kolem vás jsou lepší než vy? Bojíte se, že si to váš partner uvědomí a odejde? Důvodem této žárlivosti je nízká sebeúcta. Takový člověk nevěří, že může být milován, pochybuje o sobě a neustále se snaží usvědčit partnera z nevěry. Srovnává se s ostatními a nikdy ne v jeho prospěch. Co dělat? Pracujte na sebeúctě. Víra v sebe sama je užitečná nejen v osobních vztazích, ale také v práci a studiu a přátelství.

Žárlivost patří k lidskému životu, záleží však na její míře

Žárlivost může mít velké množství dalších příčin. Kromě výše zmíněných se často jedná o:

  • Duševní poruchu: nepodložená podezření a snaha vidět ve všem spiknutí jsou častými společníky paranoidních stavů.
  • Potřeba pozornosti: dospělí i děti nechtějí být přehlíženi a touží po tom, aby si jich jejich milovaní všímali.
  • Nutnost vymezit si hranice: každý člověk má hranice ve vztahu jinde. Někomu nevadí, když jeho partner lehce flirtuje, další člověk to nepřenese přes srdce. Doporučujeme ujasnit si s partnerem, jak to vidíte vy.