Žárlivost nemusí mít dopad jen na vztah s partnerem. Může také dojít k poškození zdraví

Fotografie: Unsplash

V psychologii existuje jasná definice negativních emočních účinků, které mohou vést k destruktivnímu psychologickému chování. A žárlivost je negativní.

Pocit žárlivosti vzniká, když se srovnáváme s ostatními lidmi. Vzniknout může také v případě, že se jeden z partnerů stane závislý na tom druhém. Hovoříme o citové závislosti, která je chorobná a nezdravá. Takového člověka pak trápí pocit nejistoty. Zkrátka má strach. Bojí se, že milovanou osobu ztratí. Pak začnou scény a výčitky. Žárlivec chce partnera připoutat.

Efekt bývá většinou opačný

Čím víc se žárlivý člověk snaží k sobě svého partnera připoutat, tím víc ho většinou ztrácí. Podezřívání, kontrolování, výslechy a neustálé výstupy zkrátka dříve či později zničí každý vztah. Nemluvě o tom, že přitažlivost takového partnera je brzy nulová. Takový člověk toho druhého začne spíše odpuzovat. Žárlivec většinou nemá důvod k tomu žárlit. Navíc žárlí opravdu na každého. A jak vzniká? Většinou z povahy jedince a jeho vnitřní nejistoty.

Fotografie: Getty Images

Dotyčný pak žárlí opravdu na každého, ke komu má partner citový vztah, věnuje mu pozornost a čas. Jde tak o žárlivost, kdy dokáže žárlit nejen na osoby opačného pohlaví, ale na kterékoli kamarády, přátele z práce nebo třeba členy širší rodiny. Je možné, že začne žárlit také na zvíře. Ano, opravdu existují lidé, kteří vidí konkurenci ve společném domácím mazlíčkovi, ke kterému se partner chová velmi hezky.

Chce ho mít jen a jen pro sebe

Žárlivec chce mít svého partnera jen a jen pro sebe. Postupem času ho nechce pouštět na rodinné akce ani do práce. Pokud si však takový jedinec neuvědomí včas své chování nebo se mu nesnaží pomoci jeho partner, může se objevit závažnější problém. Žárlivost se totiž velmi jednoduše může stát patologickou. Pak se již objevují bludy a další příznaky psychózy. Představy jsou postupem času čím dál tím více absurdní.

Fotografie: Getty Images

Žárliví lidé věří nereálným a nepatřičným situacím a o svých bludných podezřeních jsou přesvědčeni do morku svých kostí. Bohužel se těmto lidem mohou objevit také halucinace. Je zřejmé, že lidé v tomto stádiu již potřebují odbornou pomoc. Jde totiž o vážné duševní onemocnění. Trpí nejen postižený, ale také jeho okolí. V mnoha případech pomůže jen psychiatrické léčení.

Zdroj: VeryWellMind