Parazitující člověk bere lidem ve svém okolí mnoho životní energie. Zjistěte, zda ve vašem životě taková osoba existuje

Fotografie: Unsplash

Pojmem „energetický upír“ nebývá označována žádná smyšlená hororová postava. Jedná se o lidi, které každý z nás občas ve svém okolí potkává.

Každý z nás by se nejraději obklopoval samými příjemnými a pozitivně naladěnými lidmi. Někomu se to překvapivě daří, ale jiný má prostě smůlu na velké množství toxických lidí. Tak jsou označováni lidé, v jejichž přítomnosti je ostatním z různých důvodů nepříjemně. Bývají stále negativně naladěni a svým chováním zpočátku vzbuzují lítost a soucit. Po nějakém čase si lidé okolo nich mohou všímat zjevného úbytku životní energie, což je projevem takzvaného energetického vampirismu.

Jak poznat toxické lidi

Někteří z nich si vůbec neuvědomují, že takto mohou na ostatní působit. Negativismus je prostě pevnou součástí jejich povahy a sami se s tím dost často trápí. Takoví lidé si určitě pomocnou ruku zaslouží. Nesmí to ale příliš vyčerpávat toho, kdo jim ji podává. Jak ale odlišit ty ostatní, kteří používají vědomě toxicitu k parazitování na ostatních lidech ve svém okolí? Mají několik typických rysů.

Fotografie: Pexels

Často se snaží poštvat ostatní proti sobě, a to i v případě, že se jedná o příslušníky jedné rodiny. Používají k tomu pomluvy, překroucené skutečnosti a v dosažení jejich sobeckých cílů jim není nic svaté. Vždycky je vinna protistrana, oni samotní nikdy za nic nemohou, nikdy nic nezavinili a nikomu neublížili. Tedy alespoň to o sobě tvrdí. Ostatní jsou z takových lidí vystresovaní, protože nikdy nikdo neví, jak zareagují na jakýkoli podnět.

Braňte se

Potkali jste se s někým, koho vám předchozí odstavec silně připomíná? Pak se mějte na pozoru. Toxičtí lidé jsou skvělí manipulátoři a za své oběti si nejčastěji volí dobrosrdečné a obětavé lidi okolo sebe. Těm pak většinou trvá poměrně dlouhou dobu, než zjistí, že pro zachování vlastní duševní stability, se musí od člověka, který na ně působí toxicky, odstřihnout. To ale zpravidla nebývá snadno proveditelné. Energetický upír nechce přijít o svou oběť a tak použije všechny možné i nemožné prostředky k tomu, aby ji udržel ve svém dosahu.

Fotografie: Unsplash

Nezřídka se mu podaří v daném člověku vyvolat pocit viny, že se vůbec pokusil od něj izolovat. Jedna z taktik, která často může pomoci je emocionální izolace. Zkrátka k toxickému člověku přistupovat z pozice psychiatra, kdy posloucháte, leckdy zdánlivě souhlasíte, ale emocionálně se neangažujete. Ta bývá funkční zejména v případě problematických kolegů. Pokud se ale jedná o partnera, který vás podobným způsobem zneužívá, nezbývá, než zatnout zuby a tvrdě trvat na rozchodu. Takový vztah by stejně do budoucna neměl šanci.

Zdroj: WebMD