Plast není jen jeden – při třídění plastu pomohou recyklační značky

Fotografie: Depositphotos

Když se v šedesátých letech 19. století na londýnské průmyslové výstavě objevila hmota tvrdá jako rohovina a současně ohebná jako kůže, ještě nikdo netušil, že jsme jen krůček od výroby plastů. Od té doby jsme se v jejich výrobě posunuli opravdu mílovými kroky, a dnes tak již existují nejrůznější plasty, nad kterými by pravděpodobně žasnul i samotný vynálezce prvotního plastu – Alexander Parkes.

Z toho také plyne, že jakmile potřebujeme plastový obal či produkt zlikvidovat, můžeme se dostat do problémů s tím, kam jej vlastně vyhodit – protože jednoduše není plast jako plast. Abychom se v plastech zorientovali a třídili je správně, poslouží nám recyklační značky.

Zdánlivě nic neříkající značky s jasným významem

Jakmile na obalu uvidíte trojúhelníkovou grafickou značku doplněnou o textové a/nebo číselné označení, pravděpodobně jí – pokud jste se s ní dosud nesetkali – nebudete rozumět.
Je to však právě ona recyklační značka, která je pro nás, jako třidiče odpadu, pro správnou likvidaci plastového odpadu zásadní.

Pokud totiž daný plast vyhodíte do správného kontejneru, umožníte tak jeho recyklaci, čímž šetříte primární suroviny, potažmo životní prostředí. Jak už jsme ale zmínili v úvodu, plastů je celá řada, a proto existuje i více recyklačních značek.

Recyklační značky plastů

Pojďme se nyní podívat na ty nejčastější recyklační značky, které na plastových produktech či obalech najdeme:

  • PET 1 – takto označený plast je k recyklaci vhodný. Symbolizuje termoplasty ze skupiny polyesterů a patří sem kromě klasických PET lahví a jiných obalů z PET i různé sáčky, fólie nebo polyesterové oblečení.
  • HDPE 2 – symbolizuje plast s vysokou hustotou, který známe také pod obchodním označením mikroten, ale také obalové fólie, varné sáčky, víčka od PET lahví či plastové lahve pro kojence.
  • PVC 3 – polyvinylchlorid neboli PVC 3 je nejrozšířenějším druhem plastu na světě. Musíme si však uvědomit, že je spojen s uvolňováním toxických látek, proto s ním musí být nakládáno obezřetně. V žádném případě nesmí být spalován, aby nedocházelo k uvolňování nebezpečných látek do ovzduší.
  • LDPE 4 – tato zkratka symbolizuje polyethylen, plast, jenž se používá především k výrobě nákupních igelitových tašek či nejrůznějších plastových přepravek.
  • PP 5 – pod touto zkratkou se ukrývá polypropylen, často používaný v potravinářství či v textilním průmyslu.
  • PS 6 – jedná se o běžně známý polystyren, který se kromě polystyrenových výplní či stavebních materiálů používá také při výrobě nápojových kelímků či plastových příborů.
  • PS 7 – do této skupiny spadají všechny ostatní plasty nezahrnuté výše, jako jsou například polyamidy, polykarbonáty, epoxidy či polyuretany. Je třeba počítat s tím, že se z některých z nich uvolňují chemikálie a jsou nebezpečné, proto je jejich správné vytřídění zásadní.

Jak je patrné z předchozích řádků, plasty jsou materiály opravdu rozmanité a při jejich třídění je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Se znalostí recyklačních značek vám však jejich likvidace půjde snadno.