Pověry ohledně zvyků u prostřeného stolu přetrvávají dodnes. Mohou vést k hádkám i rozvodu

Fotografie: Danbold / Public domain

Tradice a pověry se v některých kulturách nebo rodinách udržují i do dnešních dnů. A to i přes to, že jsou obecně považovány za již překonané.

Pověry jsou většinou založeny na strachu z neznáma a jejich častou úlohou je udržet řád a stabilitu v rámci společnosti nebo rodiny. Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. Pokud patříte k těm, kteří vše raději klepou na dřevo a věří na sedm let neštěstí, když se rozbije zrcadlo, pak vás možná bude zajímat, jaké pověry se vztahují ke stolování a co byste rozhodně neměli dělat, pokud si chcete v rodině i v partnerském vztahu udržet štěstí, lásku a prosperitu.

Některé pověry přetrvaly dodnes

Stolování je v mnoha kulturách součástí rodinného života a společenských událostí. S tím souvisí i mnoho pověr a tradic, které mají pomoci zajistit harmonii a štěstí v rodině a naopak odvrátit případná neštěstí, zradu nebo rozvrat manželství. Některé z těchto pověr a tradic jsou však dnes již zapomenuty, jiné jsou stále v praxi a lidé v různých kulturách je stále dodržují.

Když pomineme tradice a pověry, které se dodržují u vánočního stolu, je u nás asi nejvíce rozšířená pověra při přípitku. U něj by si stolovníci nikdy neměli ťukat sklenicemi do kříže. Nejde jen o přípitek, ale i při vítání nebo loučení – když si podávají ruce čtyři lidé, neměly by se křížit. Pokud se tak stane, někdo ze stolovníků může do roka zemřít, a to opravdu nechcete. Tato pověra má zřejmě původ v křesťanství a souvisí se smrtí Krista na kříži.

Manželé si nesmí přesedat

Další pověra se týká manželského páru, který by si během návštěvy a stolování neměl mezi sebou vyměnit místo. Změna pozic totiž může způsobit nerovnováhu, a posílit tak negativní energii mezi partnery. Podle této pověry vede výměna místa u stolu k hádkám, zradě, a dokonce i rozvodu. Sezdaný pár by také měl u stolu sedět vedle sebe, zatímco snoubenci naproti sobě.

rodina u stolu
Fotografie: Freepik

V mnoha kulturách dodnes dodržovanou tradicí je také určení místa hosta u stolu. Například v tradiční japonské kultuře je místo hosta velmi důležité a má svá pravidla. Hlavní hosté jsou umístěni na místech s nejlepším výhledem a na nejlepších sedačkách, zatímco ostatní hosté jsou umístěni podle důležitosti a sociálního postavení. Hlavní místo u stolu by však mělo patřit hlavě rodiny nebo nejstaršímu členu rodiny. Pokud jsou hosté neformální, může být toto místo volné a hostitel nebo hosté se mohou posadit kamkoliv.

Nevyhazujte jídlo

Víra, že chléb je Boží dar, vnesla do stolování další pověru, která říká, že se nesmí vyhazovat jídlo ze stolu. V případě, že byste jídlo, jež bylo na stole, vyhodili, mohlo by to vést k tomu, že vaše rodina bude v budoucnosti trpět nedostatkem jídla. Tuto tradici lze vidět v mnoha kulturách, kde se jídlo považuje za dar od Boha a musí být respektováno a chováno v úctě.

Zdroj: Kobieta