Pravá mateřská láska: Matka se rozhodla odkázat vše, co měla, své adoptivní dceři

Fotografie: Freepik

Co myslíte, jaká slova matky jsou pro dceru důležitější – rady o lásce nebo o manželství? Nebo možná slova podpory v těžkých časech? Věříme, že se jedná o vysoce osobní záležitost, koneckonců to, co je dobré pro jednoho, může znít jako urážka pro druhého. Dnešní příběh pochází z úst jedné ze čtenářek. Záměrně jsme změnili jména, ale věříme, že to není to podstatné. Důležitý je obsah sdělení, který nám tento příběh přináší.

Hlavní postavy

V našem dnešním příběhu vystupují 4 základní postavy:

  • Peter – vdovec
  • Alina – Peterova dcera
  • Olga – vdova
  • Tamara – Olgy dcera

Peterova žena nedávno podlehla dlouhodobé zákeřné nemoci a Peter zůstal s malou Alinou sám. Pracoval jako řidič traktoru, na farmě byl velice oblíbený a žádaný, takže si na množství práce nemohl stěžovat, což bylo pro otce samoživitele jedině dobře. Přinejmenším byl dostatek peněz na jídlo, plenky a další věci pro jeho milovanou dceru.

Přišla zima

Když uplynulo už půl roku a přišla zima, Peter nemohl pokračovat ve své práci. Z té nečinnosti se mohl dočista zbláznit. Jediné štěstí, že nezačal pít. Snažil se starat o svou dcerku ze všech sil. Jednoho dne jeho přítel s jeho manželkou, obyčejní dělníci na farmě, požádali Petera o laskavost.

Jejich přítelkyně Olga potřebovala spravit zámek u hlavních dveří. Peter souhlasil a vyrazil na pomoc, zatímco jeho přátelé hlídali malou Alinu. Olga byla Peterovi velice vděčná, byla také velice pohostinná a sdílná. Nabídla mu jako odměnu jídlo. Mezitím, než se Peter najedl, rozpovídala se o své malé dceři Tamaře. Peter Olgu znal už dlouhá léta, ale nikdy nebyla příležitost se setkat a takhle si popovídat.

Peter a Olga se sblížili

Peter a Olga se sblížili a když přišel ten správný čas, Peter na jaře požádal Olgu o ruku. Ta okamžitě souhlasila. Peter byl pracovitý muž s malou holčičkou v náručí, Olga v nich viděla novou silnou rodinu, kterou mohli společně vytvořit.

Jakmile se společně s Tamarou nastěhovala do Peterova domu, zahájila rekonstrukci – dva oddělené pokoje pro dívky. Starší Tamara a mladší Alina vyrostly společně jako sestry. Byly spolu prakticky pořád a staly se z nich dobré kamarádky.

Starší sestra prozradila mladší tajemství

Když bylo Tamaře asi 10 let a Alině 6, prozradila starší té mladší tajemství. Tamara řekla Alině, že Olga není její pravá matka. Dívka šla za svými rodiči a zeptala se, zdali je to pravda.

Po dlouhém poučném monologu ji rodiče řekli celou pravdu a dodali, že na tom vůbec nezáleží, protože obě dívky milují stejně. V tu chvíli si Alina vzpomněla na vše, co Olze vyčítala – že ji nenechá tak dlouho vzhůru jako Tamaru, nečte jí pohádky tak často jako Tamaře a další a další.

Další smutná zpráva

Za nějaký čas, kdy Tamara dokončovala 11. třídu, se Peter přestal cítit dobře. Ovlivněn těžkou prací za několik měsíců zemřel. Tamara odešla studovat do města a mladší Alina zůstala doma a pomáhala Olze s domácími pracemi.

Po dalších 3 letech se Tamara vdala a zůstala bydlet ve městě. Alina pokračovala v práci ve své rodné vesnici. Poté přišlo další neštěstí – Olze se při práci na zahradě stal úraz a zlomila si pánevní kost. Alina musela opustit práci a starat se o Olgu. Tamara odmítla přijet na pomoc a dokonce nepřispěla žádnými penězi na léčbu.

Domácnost nyní vedly dvě ženy, které neměly příliš peněz, jedna byla mladá a druhá stěží chodila. Alina se postupně začala sbližovat s mladým mužem ze sousední vesnice. O rok později začal mladý pár uvažovat o svatbě, problémem ovšem byly peníze. Žádné neměli.

Žádost o ruku

Když mladý muž přišel k ženám do domu požádat o ruku Aliny, Olga řekla: „Moje nejstarší dcera teď se mnou není. Opustila nás a vytvořila si svůj vlastní osud. A nejmladší zde trpí s nemohoucí stařenkou. Alino, miluji tě z celého srdce a přeji ti jen samé štěstí a dobro. Vezmi si tohoto muže za svého manžela a žijte v míru. A ještě jedna věc, již dávno jsem prodala traktor vašeho otce a koupila za něj věno. Jak vidíš, Tamara z něj nakonec nemá nic. I dům vašeho otce bude za chvíli tvůj, až odejdu nadobro. Nyní má mnohem větší hodnotu než dříve. Pamatuj, vždy jsem vás obě milovala stejně, jste moje děvčata, ty i Tamara.“ I poté, co se Alina provdala, žili všichni společně i s Olgou v míru pod jednou střechou.