Traumata z dětství zůstávají broukem v hlavě. Matčina přísná výchova přináší oběti

Fotografie: David Shankbone / Creative Commons / Attribution 3.0

Přísná výchova může mít na děti vliv v mnoha aspektech budoucího života. Ač je často myšlena dobře, produkuje nesebevědomé a úzkostné dospělé, kteří totéž aplikují na své děti.

Slyšely jste často od své matky výčitky? Nikdy jste neudělaly nic správně? Nic jí nebylo dost dobré a sousedovy děti vám byly dávány za příklad? Nejspíš jste vyrostly s přísnou matkou, jejíž styl výchovy vás poznamenal. V lepším případě vám vaše matka dokázala projevit i náklonnost, a tak jste nemusely pochybovat o tom, že vás miluje. V tom horším se k přísné výchově přidal i emoční chlad a vymáčknout z matky pozitivní emoci směrem k vám jednoduše nešlo, ať jste dělaly, co jste jí na očích viděly.

Nízké sebevědomí

Styl výchovy, kdy je vám neustále předhazováno, že nejste dost dobří a že to či ono nezvládnete, protože vy nemáte talent, nejste dost hezká, nejste dost chytrá, jste nemotorná a nešikovná, zaručeně povede k nízkému sebevědomí. Přijaly jste pravdy o sobě samých a možná je dnes používáte jako výmluvu k tomu, proč něčeho nemůžete dosáhnout.

Zkuste naslouchat vnitřnímu kritikovi, který k vám často promlouvá, a učte se ho postupně korigovat. Jednoduše mu přestaňte věřit a dávat pozornost. Pokaždé, když se objeví sebekritická myšlenka, uvědomte si ji a uvědomte si zároveň, že jí vůbec nemusíte věřit. Uvidíte, že když přestanete sebekritickým myšlenkám dávat energii, začnou pomalu odcházet. Vám se tak mohou v životě otevřít netušené možnosti a pustíte se do věcí, které jste chtěly, ale nikdy jste nevěřily, že to dokážete.

Kritika ostatních

Vaše matka byla nejspíše kritická i k ostatním lidem. Především to, jakým způsobem hodnotila jiné ženy, bude mít na váš život velký vliv. Možná se tak přistihujete při tom, že někoho prvoplánově a automaticky zkritizujete ve své mysli. Jednoduše jste přejaly matčin kritický vzor, a vaše děti tak mohou být dalšími oběťmi přísné a kritické výchovy. I tady se však dá mnohé udělat, pokud se postupně začnete tohoto zlozvyku zbavovat. Pamatujte si, že je to jen návyk, ne to, čím skutečně jste.

Dáváte si vysokou laťku

Vaše maminka je s vámi stále ve vaší hlavě. V dětství jste se jí nikdy nemohly zavděčit a pokračujete v tom i v dospělosti. Kladete na sebe vysoké nároky a pochválit se můžete pouze tehdy, když zdoláte Mount Everest. Nic menšího totiž nestojí za řeč. Pokud opakovaně nedokážete splnit vlastní vysoké nároky, vede to k naštvanosti a frustraci. Uvědomte si, že vaše sebehodnota nestojí na výsledcích, kterých dosáhnete. Slevte ze svých nároků, nebojte se udělat chybu a stejně jako se trestáte, se začněte chválit a odměňovat.

Rebelství a lhaní

Přísná výchova však může vést i k úplnému opaku, kdy se postavíte do opozice a stanete se rebelem. Pak máte nejspíše problémy v běžné socializaci a můžete mít sklony k rizikovému chování a zneužívání návykových látek. Také jste se možná naučily dobře lhát, abyste si díky malé lži ukrojily alespoň kousek svobody v přísném světě.

zaneprázdněná matka
Fotografie: Freepik

Ať na vás přísná výchova zanechala jakékoliv stopy, vězte, že s tím můžete něco dělat a změnit i zdánlivě neměnné. Nemá smysl něco vyčítat vaší matce, nejspíš se snažila, jak nejlépe uměla. Odpusťte jí, ale především odpusťte sobě. Přijímejte se taková, jaká jste, i s těmi domnělými nedokonalostmi a chybami. To je přece to, co činí svět tak pestrým a jedinečným. Každý je jiný a krásný právě svým neopakovatelným způsobem.

Zdroj: Twice