Reagujete správně na činy svých dětí? Většina rodičů se dopouští zbytečných chyb

Fotografie: iStockphoto

Je spousta činností, které vaše dítě může provádět a vy jako rodič s nimi máte problém. Důležité je ovšem správně zareagovat a naučit se dělat správné výchovné kroky. Poradíme vám, jak hravě zvládnout i složitější situace.

Když dítě neposlouchá

Hlavní je v každé situaci zachovat chladnou hlavu a nereagovat agresivně. Takové chování by nikdy nevedlo k požadovanému výsledku. Reagujte klidně, odvádějte pozornost a zkuste také efekt překvapení. Ten spočívá například v tom, že dítě spontánně obejmete.

Neničte svým chováním vztah s dítětem. Dosáhněte kompromisu nebo ho přechytračte a nenápadně ho doveďte až ke svému vlastnímu názoru.

Když ničí cizí věci

Nenadávejte, nekřičte a udržte se v klidu. Když budete výbušní, dítě se zalekne a příště o svém chování raději zalže. Zjistěte důvod, proč cizí věc rozbil a jednejte teprve poté. Dítě je v tu chvíli rozrušené, čeká jakoukoli negativitu a trest. Proto se bude bát a začne se chovat odtažitě.

Zkuste vzniklé škody společně napravit. Vysvětlete mu, že se má k cizím věcem chovat s respektem, stejně jako ke svým vlastním. Naučte ho vnímat hodnotu předmětů kolem něj a dítě si jich pak začne skutečně vážit.

Když má špatné kamarády

Nelíbí se vám přátelé nebo celá parta lidí, která s vaším potomkem tráví nejvíce času? Jestliže na něj mají skutečně špatný vliv a nejde jen o váš rozmar, musíte zasáhnout. Nebuďte agresivní, ať vaše dítě nezamlčuje pravdu.

Pokuste se jeho přátelé lépe poznat, zkuste s nimi trávit víc času, abyste mohli odhalit, jaké chování je pro vaše dítě rizikové. Pak mu v soukromí vysvětlete, z čeho máte obavy a čeho by se měl vyvarovat. Přátele mu nezakazujte a raději čerpejte z toho, že vám dítě věří a vše vám říká.

Když má špatné známky

Když má dítě špatné výsledky, každý rodič je z toho rozladěný. Ani děti s nimi nejsou spokojené, proto jim nenadávejte, ale naopak je motivujte. Vysvětlujte, že hlavním cílem studia nejsou známky, ale dovednosti. Jestliže nedokážete dítěti vysvětlit jednouché učivo, zkuste ho zapojit do hry.

Když lže

Každý někdy lže. Dítě většinou nechce vyvolat hněv rodičů, a proto se raději uchyluje ke lži. Jakmile své dítě odhalíte a vynadáte mu, ponese to ještě horší výsledek. Dítě příště bude lhát znovu a tentokrát už bude chytřejší.

Aby k vám bylo dítě upřímné, musíte společně pracovat na vzájemné důvěře a pečovat o svůj vztah. Nepoužívejte nadávky, tresty ani nepříjemné výčitky. Raději zkuste přijít na to, proč se dítě rozhodlo lhát. Buďte klidnější, zdrženlivější a snažte se svému potomku porozumět.