Návody

Účinná dezinfekce vajec před jejich uložením a použitím v kuchyni

Obzvláště dnes je téma dezinfikování povrchů a věcí velmi populární. Z důvodu pandemie koronaviru se lidé uchylují k čištění a dezinfikování svých domovů častěji než v minulosti. Ale i tak se mnoho lidí dopouští chyb a zapomíná, že je nutné před použitím dezinfikovat také některé balené i nebalené potraviny.