Vydírání, výčitky, nebo dokonce výhrůžky: Jak rozpoznat citovou manipulaci v domácnosti

Fotografie: Depositphotos

Citové vydírání může být někdy nepřehlédnutelné. Někdo v něm žije roky a ani si to neuvědomuje. Vždy má však vliv na zúčastněné, kteří často i jednají jinak, než by sami chtěli.

Emocionální vydírání je vlastně psychologický nátlak, kterým se manipulátor snaží dosáhnout svého. Získává tak pro sebe výhody, ať už psychologické, materiální, nebo kognitivní. Oběť naopak žije v pocitech viny, strachu, nejistoty a výčitkách svědomí. Takový vztah je nerovný a bývá založen na principu odměny a trestu, a to v mnoha podobách. Na oběti manipulátora však takové jednání může zanechat dlouhodobé psychické následky. Máte-li podezření, že partner je citový vyděrač, vezměte nohy na ramena, protože lepší už to nebude.

Typy citového vydírání

Když pro mě tohle uděláš, dám ti co chceš. Zdánlivě laskavé chování a pro oběť může být i výhodné. Pozor na to. Manipulátor většinou svůj slib nesplní nebo jen částečně, a oběti tak způsobí újmu. Velmi častým typem citového vydírání je, když se manipulátor staví do pozice oběti a snaží se ve vás probudit pocity viny a lítosti. Pokud na hru přistoupíte, nejspíše se nebudete stačit divit, co vše pro něj nakonec uděláte, aniž by to bylo vaše přání.

Manipulátor ve vztahu často používá hrozbu, že vztah ukončí. Tím v partnerovi vzbuzuje strach a ten je ochotný plnit jeho požadavky beze zbytku. To samé v případě, kdy vyhrožuje, že si ublíží, pokud partner neudělá něco konkrétního. Velmi často si manipulátor vymýšlí, přibarvuje a jinak ohýbá realitu, aby dosáhl svého.

Citové vydírání často panuje i ve vztazích mezi rodičem a dítětem. Někdy toto jednání ze strany rodiče může být i nevědomé. Matka se může stavět do pozice křehké oběti a nepochopené osoby. V dětech její postoj vzbuzuje pocity lítosti a viny. Běžné jsou také výhrůžky trestem, což se ve společnosti široce toleruje, ale i tento typ chování se řadí k citovému vydírání, které zanechává na oběti psychické následky.

Jak poznáte citového vyděrače

Manipulátoři toho mají mnoho společného. Co by vás mělo varovat, je sebestřednost a nedostatek empatie. Neumí se vžít do druhého člověka, a navíc bagatelizují nebo devalvují jeho pocity. Také zkreslování faktů a manipulace s informacemi, aby se zbavili viny, je velmi častá. Překrucováním faktů se rovněž snaží zodpovědnost převést na toho druhého a vyvolat v něm pocity viny.

Charakteristická je pro ně také nestálá nálada, kdy může docházet k rychlému nárůstu podráždění a agresivity, není-li splněno to, co chce. Manipulátoři také často používají pasivně agresivní chování. Pronáší zdánlivě vtipné poznámky v lehkém duchu. Jejich jediným cílem je však na svoji oběť nějak zaútočit.

hádka partnerů
Fotografie: Freepik

Co dělat, pokud žijete s manipulátorem

Poslouchejte své blízké, kteří to s vámi myslí dobře. Oběť sama často nedokáže vyděrače rozpoznat, protože je ve vztahu příliš ponořená. Snažte se pochopit manipulátorovu taktiku a naučte se říkat ne. Nejlepší radou však je manipulátora opustit. Šance, že se změní, je nulová, přitom oběti trpí dlouhodobými psychickými traumaty. Ve vážných případech se můžete obrátit i na odborníky nebo na policii, v případě, kdy dochází i k fyzickému násilí.

Zdroj: Dicasdemulher