Vztah mezi tchyní a snachou je podle výzkumů jedním z nejkomplikovanějších v rodině. Existují ovšem způsoby, jak ho zlepšit a posílit

Fotografie: Freepik

Na tuto otázku obvykle hledají odpověď více snachy než tchýně. Anekdoty, média, literatura vytvořily nepříjemný obraz naší tchyně. Avšak ne všechny tchyně jsou špatné! Existují ženy, s nimiž můžete rozvinout velmi dobrý vztah, který se dokonce rovná i přátelství. Je jich méně, ale jsou.

Jedná se zpravidla o ženy, jejichž moudrost a každodenní zkušenosti jdou ruku v ruce. A tyto ženy žijí život naplno. Svůj vlastní život, ne život svých dětí.

Na budování vztahu musí být dva

Snaha pouze z jedné strany (ať už ze strany tchýně, nebo ze strany snachy) je k ničemu. Obě ženy musí chtít mít spolu dobrý vztah. Závisí to tedy na obou. Pro zlepšení vztahů je důležité zodpovědět některé z následujících skutečností, abyste mohli dostat co nejpřesnější doporučení ohledně vztahu s tchyní:

  • Jak dlouho již jste s jejím synem?
  • Máte děti? Popřípadě – jsou to děti společné nebo z předchozích manželství či vztahů?
  • Kde bydlíte (samostatně nebo s tchyní)?
  • Je tchyně vdaná nebo svobodná?
  • Jakou jste manželkou (první, druhá, pátá)?

Nejčastější chyby

Nejčastější chybou je otázka očekávání. Jsou dívky, které si myslí, že by se jejich tchyně měla stát jejich druhou matkou. Že by je měla milovat a starat se o ně, stejně jako se stará o svého syna. Samozřejmě to dokáže, ale pouze pokud chce.

Koneckonců, téměř každý má svou vlastní matku, která vás miluje a stará se o vás. A tchyně je matkou vašeho MANŽELA. A tato očekávání, že tchyně bude vždy na vaší straně, že vám pomůže a postará se o vnoučata, a dokonce vás finančně podpoří – je lepší se jich raději hned zbavit.

Žijte odděleně

Prvním a nejdůležitějším bodem pro vytvoření dobrého vztahu je žít odděleně. To je důležité nejen pro budování normálního vztahu mezi tchýní a snachou, ale také pro vašeho manžela. Když je muž oddělen od svých rodičů, vyrůstá citově rychleji a uvědomuje si odpovědnost, kterou nese za svou rodinu. Ale v přítomnosti své matky zůstává i nadále dítětem. A to také když má svou vlastní rodinu.

Žádný příjezd bez varování

Spontánní příjezdy do kterékoli domácnosti (snachy či tchyně) by měly být regulovány. Návštěva bez ohlášení je porušením hranic.

Pro vašeho syna jsem ta nejlepší

Některé snachy se zase snaží své tchyni dokázat, že jsou dokonalé. Celé dny uklízí svou domácnost, pečou domácí pečivo a manželovi vyvařují. Večer pak padají únavou. Na jedné straně se snaží dokázat tchyni, že jste hodna jejího syna, na druhé straně ukázat manželovi, že jste lepší než jeho matka. Přestaňte někomu něco dokazovat!

Finanční hranice

Snacha není povinna své tchyni vysvětlovat, proč si koupila tento kožich nebo kolik utratili za dovolenou. Dospělý je samostatně odpovědný za své výdělky a výdaje. Pokud jste však stále finančně závislí na svých rodičích a dokonce očekáváte jejich pomoc, budete se muset na takové otázky nejspíš připravit.