Zcela jasné znaky prozrazují nejvzácnější typy lidí. Možná je sledujete i u sebe

Fotografie: Freepik

Pokud máte těchto 12 vlastností, patříte mezi nejvzácnější typy lidí. Chcete vědět, zda jste INFJ? Zde je 12 charakteristik, které tyto osobnosti mají.

INFJ je nejvzácnější typ osobnosti. Tvoří ji asi 1 % celosvětové populace. Lidé s touto osobností jsou velice složité typy se sklonem k urážení, ale milují jasně danou strukturu a řád ve všem, co dělají. V práci jsou loajální a vyžadují perfekcionismus nejen od sebe, ale i od ostatních. Jedná se o lidi s obrovským charismatem. Často působí až tajemně a sugestivně. Jsou velmi empatičtí a umělecky založení.

Co znamená INFJ?

Podle světoznámého psychologa Carla Gustava Junga se typy osobnosti určují na základě psychologického postoje (extravertní nebo introvertní) a převahy psychických funkcí (myšlení, cítění, vnímání a intuice). Na základě různých kombinací těchto kategorií bylo následně určeno 16 typů osobnosti. Jedním z nejvzácnějších je typ INFJ (introverze, intuice, cit, úsudek). INFJ jsou často tajnůstkáři s osobitým vnitřním světem.

Fotografie: Freepik

Často si na sebe berou příliš mnoho zodpovědnosti. Jsou hluboce zakořenění, tajemní, složití, ale dokonale komplexně uspořádaní. Tito lidé dávají přednost hlubokým vztahům, věrnosti a loajalitě. Pokud se zraní ve vztahu nebo k někomu ztratí důvěru, způsobí jim to obrovskou bolest, kterou však nemusí dát najevo. Nečiní jim problém v sobě nést křivdu dlouhá léta a čekají na vhodný okamžik, kdy se pomstít.

1. Věnují pozornost pouze věcem, na kterých skutečně záleží

INFJ věnují pozornost tomu, co je opravdu důležité, a nenechají se rozptylovat maličkostmi. Ať už se v jejich životě vyskytnou jakékoliv potíže, dokážou je řešit s naprostým klidem. Jednají však s důvěrou. Pokud se něco nepovede a oni své plány neuskuteční, jednoduše si najdou jiný způsob, jak dosáhnout svých cílů.

Fotografie: Freepik

2. Jasně vědí, proč dělají tu či onu práci

INFJ jsou velmi zodpovědní pracovníci. Nikdy nedělají svou práci pro parádu. Vždy se snaží odvést co nejlepší práci. Jasně vidí cíl a tvrdě pracují na jeho dosažení.

3. Mají vyvinutou intuici, vycítí, když se něco chystá

Je to jejich dar od narození. Je to součást jejich povahy. Vycítí, že něco není v pořádku. V takových případech začnou jednat okamžitě a plně se spoléhají na svou intuici. Vědí, že je málokdy zklame. Jejich intuice je natolik vyvinutá, že dokážou vycítit, že se v jejich životě něco chystá. Může to být něco špatného, nebo dobrého.

Fotografie: Pexels

4. Dělají vše pro to, aby se dopátrali pravdy.

Pro lidi tohoto typu neexistuje dostatečná standardní znalostní základna a obecně uznávaná fakta. Usilovně se snaží přijít pravdě na kloub. Hledají způsoby, jak odhalit tajemství vesmíru a celého světa. Rádi se dívají na hvězdnou oblohu. Vesmír je fascinuje, protože je v něm tolik záhad.

5. Mají málo přátel

INFJ si své přátele vybírají moudře. Takoví lidé tráví čas ve společnosti lidí, které si sami vybrali. Ty, kteří sdílejí jejich základní životní hodnoty, a chápou, že někdy musí být lidé jako INJF sami se sebou. Nechodí do barů a restaurací s velkou společností přátel, ale raději odpočívají doma a osamotě. Proto nemají mnoho přátel. Mají jich jen pár, ale opravdu věrných a blízkých.

Fotografie: Freepik

6. Mají dar empatie

INFJ jsou upřímní a citliví. Protože jsou štědří a rádi se starají o lidi, je pro ně snadné pomáhat druhým. Cítí vše, co cítí lidé kolem nich. Komunikace ve velké skupině lidí je proto může unavit. Když k tomu dojde, mají touhu se stáhnout. Je to jejich způsob dobíjení energie.

7. Mohou snadno číst ostatní

Protože INFJ mají dar empatie, jsou schopni cítit emoce druhých lidí. Bez ohledu na to, jak moc se člověk snaží skrýt své skutečné úmysly, je vždy možné poznat, že lže. Tato schopnost rozpoznat lež umožňuje těmto lidem chránit se před těmi, kteří jim chtějí ublížit nebo mají jiné zlé motivy. Dokážou takové lidi vyloučit ze svého sociálního kruhu ještě předtím, než provedou něco nepříjemného.

Fotografie: Unsplash

8. Rádi tráví čas sami se sebou

Pro INFJ je velmi důležité, aby mohli trávit čas sami se sebou. Potřebují tento čas na rozmyšlenou a načerpání nových sil. Jejich vnitřní svět je obrovský. Proto se nikdy nenudí, ať už říkají cokoli. Když jdou po ulici nebo večeří v restauraci, cítí se ve své vlastní společnosti velmi dobře.

9. Jsou nepředvídatelní

Jejich nálada se může změnit během vteřiny. Mohou být smutní a o chvíli později mohou být upřímně šťastní. Takoví lidé jsou tak nepředvídatelní, že prostě nedokážete odhadnout, co se s nimi stane v příští vteřině.

Fotografie: Freepik

10. Vždy ze sebe vydávají to nejlepší

Pokud člověk INFJ něco slíbí, můžete si být jisti, že udělá, co bude v jeho silách. Takoví lidé nevidí smysl v polovičaté práci. Vždy se snaží. Pro tyto lidi hraje kvalita odvedené práce velmi důležitou roli. Jejich životní motto zní asi takto: „Všechno, nebo nic.“.

11. Snadno nacházejí řešení problémů

INFJ snadno nacházejí řešení problémů, protože se na situaci vždy dívají komplexně. Díky své schopnosti sledovat důležité detaily mohou snadno zjistit, co je špatně, a najít řešení. Pro pořádek, lidé jako tento se mýlí jen zřídka.

Fotografie: Pixabay

12. Rádi vyjadřují své myšlenky a pocity písemně

INFJ neradi moc mluví, raději se vyjadřují písemně. Čím častěji mají možnost se takto vyjádřit, tím lépe. Tak naleznou klid a vnitřní harmonii.

Zdroj: VeryWellMind