Čtyři způsoby, jak se zamilovat bez ztráty své nezávislosti a identity

Fotografie: Freepik

Pokud jste se někdy již zamilovali, tak víte, že láska není logická. Přirovnává se k volnému pádu nebo se dostanete do takového emočního stav, který je plný zmatku, závratí a leckdy ani nevíme, co děláme.

Bezesné noci, nekonečné čekání na to, až milovaná osoba zavolá nebo napíše, dva zamilovaní lidé se většinou chovají jako smyslu zbavení. Pojem lásky je ale stále nepochopený a záhadný. Je to stav, který promítá nejvyšší formu lásku, ale může se změnit v dezorientující směs závislosti, a to nejen chemické.

Láska jako moderní koncept je největší mýtus dnešní doby

Pochopení lásky a jejího nebezpečí pomůže vyřešit čarodějnictví. Kvůli osobnímu a duchovnímu rozvoji se vzdáváme současného stavu a umožní nám to ocenit zkušenost s láskou bez ztráty naší nezávislosti.

Fotografie: Freepik

Nadšení z lásky je přechodné a leckdy i toxické. Vytvořit hlubší spojení s druhou osobou je jako objevit něco magického, co se může vyvinout v lásku, která vydrží na celý život. Budete ale překvapeni, když zjistíte, že někteří psychologové považují lásku za překážku osobního a duchovního rozvoje. Někteří lidé mohou zpomalit individuální cestu, protože se zanedbávají a všechnu energii směřují na lásku.

Duchovní cvičení a očista povzbuzují k tomu, abychom opustili ego a přešli k osobnímu osvobození. Přechodné nadšení může vystřídat zhroucení ega a odevzdání se druhému. Snadno tak může přijít společná závislost.

Vytvořte si prostor na pěstování hlubší formy lásky

Uznání, že láska je něco jiného než pravá láska, vytváří ve vašem vztahu prostor k soustředění na pěstování hlubší formy lásky. Neznamená to, že se vyhnete obvyklým nástrahám této závislosti. Disciplína a vůle mohou ovládat pouze zkušenost, ale nemohou ji vytvářet. Jak reagujete na samotný zážitek z lásky můžete ovládat, ale zážitek si musí vybrat každý sám.

Fotografie: Freepik

Klíčem je nezaměňovat závratný pocit lásky jako projev kvality vašeho vztahu. Vášeň a sexuální přitažlivost jsou sice vyžadovány ve zdravých dávkách, ale pro dlouhodobý vztah jsou to jen dvě složky mezi několika dalšími. Hranice ega se brzy vrátí a závratě ustoupí. Nastat může problém, protože toho druhého už neuvidíte v růžových barvách jako předtím, kdy jste byli láskou zaslepeni.

Místo toho, abyste se koukali na konec líbánek jako na neúspěch nebo problém, považujte to za ideální příležitost k vybudování pevného základu pro opravdovou lásku, o kterou je potřeba se starat.

Komunikace je základem všech vztahů

Samotné povědomí a porozumění se nepromítne jako praktická výhoda, pokud ve vztahu nemluvíte stejným jazykem. Komunikace je zde všechno. Pokud si uděláte čas na sdílení očekávání i vzájemného poznávání, dosáhnete tím minimálního rozdílu mezi výkyvy a vzestupy a pády vztahu. Koncept lásky stanovuje vysoké standardy toho, co lze od vztahu očekávat. Společné sny, cíle, zájmy i čas. Romantické vztahy by se neměly vylučovat ze stanovení hranic, ale musí se jim přizpůsobit.

Zdroj: Redakce – krasnezeny.eu