Dědictví rodičovské nevěry: Vliv, který má tento stav na děti, si rodiče ve většině případů nedovedou ani představit

Fotografie: Depositphotos

Zdálo by se, že nevěra v partnerství je záležitost čistě dvou dospělých lidí. Pokud jsou však ve vztahu i děti, může tato okolnost poznamenat i je.

Nevěra mezi rodiči může dítě poznamenat různými způsoby. Mladší děti si ji většinou neuvědomují. Přesto mohou dobře vnímat hněv a bolestivé pocity, které v jednom z rodičů nevěra vyvolá. Starší děti mohou rozklíčovat, co se děje, a jsou pak více náchylné k dopadům, jež nevěra na rodinu má. Důležitý faktor také je, zda se jedná o ojedinělou záležitost. Pokud partneři vše vyřeší přátelsky, bude mít nevěra minimální důsledky.

Dítě také prožívá intenzivní pocity

Když nevěra vede k měsícům nebo letům hádek, neporozumění, narušené důvěře a později k rozvodu, budou děti silněji ovlivněné. Zvláště nebude-li jim poskytnuta emocionální podpora, případně poradenské služby, kde by se dítě mohlo svěřit se svými problémy. Nikdy si z dítěte nedělejte důvěrníka, nesdělujte mu podrobnosti a nedělte se s ním o své zraněné pocity. Dítě tím ještě mnohem více zatěžujete.

Častou reakcí u dětí bývají intenzivní pocity hněvu, úzkosti, viny, studu, smutku a zmatku. Mohou se cítit pod tlakem, aby získaly zpět lásku nevěrného rodiče nebo aby se staly opatrovníky toho zrazeného. Pro jejich budoucnost to také může znamenat obtížnou orientaci ve vlastních vztazích a v pozdějším manželství.

Ztráta důvěry a stud jsou nejčastější následky nevěry

Děti mohou ztratit důvěru ve vztahy. Těžko se jim bude věřit, že je jejich partner nepodvede, nebude jim lhát nebo je neopustí. Mohou do vlastních vztahů investovat méně lásky z pouhého strachu, že o ni přijdou. Někdy dokonce mohou uvěřit tomu, že monogamní partnerství je nemožné, a mohou se tak samotné ocitnout ve vztahu, kde bude nevěra hrát hlavní roli.

Za situaci vlastních rodičů se opravdu mohou i stydět. Do hry totiž vstupuje sexuální prvek a v závislosti na věku pak dítě pro sebe vyvozuje závěry. Stydí se za nevěrného rodiče, ale i za toho, který je podváděn. Pokud je navíc dítě postaveno do role toho, kdo o nevěře ví, ale nesmí nic prozradit, je na něj přenášeno další břemeno viny se všemi důsledky.

Úzkosti a problematické chování svěřte odborníkovi

Vůči nevěrníkovi má dítě rozporuplné pocit. Na jedné straně hněv a na druhé straně potřebu jeho lásky. Což se může projevovat v rozporuplném chováni. Vůči podváděnému může dítě zase pociťovat zášť, pokud je tlačen do role důvěrníka a v duchu obviňuje rodiče, že nedokázal situaci zabránit a předejít.

Dítě pak může vykazovat problematické chování, které zdánlivě se situací v rodině nesouvisí. Mohou to být problémy ve škole, nevhodné sexuální vystupování v dospívání a promiskuita v dospělosti. Strach ze zrady a opuštění, deprese a ztráta víry v pravou lásku mohou dětem zkomplikovat start do jejich vlastního života.

Fotografie: Freepik

Nastane-li v rodině taková situace, je lepší být k dětem upřímný a v závislosti na věku situaci vysvětlit, ale bez zbytečných emočních dramat. Není třeba se mu svěřovat se všemi detaily, spíše se soustřeďte na to, aby dítě neztrácelo vlastní důvěru. Dítě pochopí, že dospělí nejsou dokonalí, ale nebude se cítit odstrčené nebo samo zrazené.

Pokud se u dítěte začne projevovat úzkost, deprese, hněv nebo problémové chování, můžete uvažovat o návštěvě dětského terapeuta Ten mu pomůže lépe se v situaci zorientovat a poradí, jak zacházet se silnými emocemi, které samo nedokáže zvládnout.

Zdroj: Romper