Jak je na tom váš emoční kvocient? Důležitý ukazatel pro mezilidské vztahy

Fotografie: Freepik

V lidské populaci se často hodnotíme podle hodnoty IQ, tedy inteligenčního kvocientu. Pro náš život je mnohem více než naše inteligence důležitý kvocient emoční.

Emoční kvocient neboli emoční inteligence hodnotí naši schopnost pracovat s emocemi a obstát v sociálním kontaktu s ostatními lidmi. Hodnotí míru naší empatie, sebeovládání a motivace. Jedná se o schopnost zvládat vlastní emoce a také o to, jak moc jsme schopni vcítit se do ostatních lidí. Pojem emoční inteligence byl popularizován převážně v 90. letech. Emoční inteligence nám pomáhá na pracovišti, v partnerském vztahu, v rodině, ale i ve vztahu mezi přáteli.

Jak se pozná vysoké EQ

Lidé s vysokým EQ se poznají podle toho, že jsou zvědaví. Zvědavost totiž patří mezi základní znaky empatie. Tu prokazujeme, pokud se během rozhovoru ptáme na otázky, týkající se druhého člověka. Emocionální kvocient také dokazuje to, že se dokážeme vcítit do pocitů jiného člověka. Poznáme ho ale i podle toho, že se jedná o vůdčí typ osobnosti. Podle odborníků totiž schopnost vést lidi nezávisí na naší inteligenci, ale na naší emoční vyzrálosti.

Fotografie: Pexels

Pro lidi s vysokým emočním koeficientem studium neskončilo opuštěním školy. Učí se totiž neustále, po celý jejich život. A to ne proto, že musí, ale protože chtějí. Učení nových věcí a získávání nových zkušeností jim přináší nejen radost, ale i vnitřní uspokojení. Jsou si také dobré vědomi svých silných, ale i slabých stránek. Vědí tak, kde mají mezery a potřebuji zlepšení. Tento jejich postoj jim v životě přispívá k tomu, že jsou schopni si udržet vztah s jinými lidmi.

Jsou si dobře vědomi svých slabých míst

Člověk s vysokým EQ si je ale také velmi dobře vědom, kdy je na pokraji svých sil. Každý máme určitou míru trpělivosti, která jednou může přetéct. Emoční kvocient značí také to, že přesně víme, kde u nás tato hranice končí. Pomáhá nám připravit se na naše emoce a dokázat s nimi pracovat. Takovýto člověk se pak nedostává do zbytečně dramatických hádek, nebo vyhrocených situací. Často jsou také schopni věřit vlastním instinktům, což je umění, které většina lidí v moderní době zapomíná.

Fotografie: Pexels

Dokázat správně rozpoznat svoje emoce a umět s nimi efektivně pracovat je velmi cenný dar. Dokážeme díky tomu budovat a udržet si pevné a stabilní vztahy s lidmi ve svém okolí. Vysoká emoční inteligence nám pomáhá přizpůsobit se různým situacím a vhodně na ně reagovat. Díky ní jsme schopni nejen naslouchat ostatním, ale také pochopit jak přesně se v danou situaci cítí. To z nich dělá nejen dobře spolupracovník, ale i spolehlivé životní partnery.

Zdroj: VeryWellMind