Jasné hranice budují charakter. Klíčem pro dospívání dětí v dnešní době je vyvážená kombinace disciplíny a empatie

Fotografie: Depositphotos

Dobré rodičovství znamená poskytovat dětem lásku, podporu a vedení, které potřebují, aby vyrostly ve šťastné a zdravé dospělé. Ne všichni rodiče však dokážou tuto důležitou roli plnit.

Chcete-li být dobrým rodičem, je důležité poskytnout dětem láskyplné a podporující prostředí. To znamená být tu pro své dítě, naslouchat mu a poskytovat mu vedení a řád. Znamená to také stanovit hranice a učit je o tom, co je správné a co špatné. A také být pozitivním vzorem. Co je dobré mít při výchově na paměti?

Nastavte jasné hranice

Dejte jasně najevo svá očekávání a buďte v tom důslední. Ujistěte se, že vaše dítě ví, jaké chování je přijatelné a jaké ne. Musí s jistotou vědět, co přesně následuje, když nedodrží pravidla. Dítě do stanovení hranic zapojte. Zeptejte se ho, jaká by podle něj měla být pravidla, a naslouchejte jeho myšlenkám a pocitům. Stanovujte jen takovou hranici, kterou budete schopni a ochotni kontrolovat. Vyberte to nejpodstatnější, co chcete, aby dítě dodržovalo, a na tom důsledně trvejte.

Fyzická aktivita

Dnešní děti mají mnohem méně pohybu než předchozí generace – a zároveň existuje mnoho nezdravých lákadel, jimž je těžké odolat. Jestli z dítěte vyroste obézní dospělý se zdravotními riziky, je to do velké míry práce rodičů. Snažte se tedy dětem dávat vyváženou stravu a tato lákadla vůbec nemějte doma. Sladkosti a sladké nápoje by neměly být automatickou součástí každodenní stravy.

Podporujte je také ve fyzické aktivitě. Tu můžete nabídnout jako alternativu k elektronickým zařízením. Někdy to však znamená, že i rodič musí vstát a vyrazit na procházku nebo si jít na hřiště zakopat. Děti napodobují chování rodičů, pokud ti sami nemají kladný vztah k pohybu, bude se jim dítě do těchto aktivit hůře zapojovat.

rodiče na mobilu
Fotografie: Freepik

Pravidla pro používání elektroniky

Mnoho rodičů řeší to, co generace před nimi nemusela. Děti tráví na elektronických zařízeních stále více času a boj s takto zábavně stráveným časem je pro rodiče často těžký. Domluvte se tedy s dítětem na konkrétní době, kterou bude moci strávit s mobilem nebo hraním her. Pomozte svému dítěti najít jiné aktivity, jež mu zaberou čas. Povzbuďte je, aby trávili čas venku, věnovali se koníčkům nebo trávili čas s přáteli a rodinou. A jděte jim příkladem. Rodič připoutaný k telefonu a požadující, aby jeho dítě telefon odložilo, není příliš výchovným příkladem a dítě bude nejspíš z takového požadavku zmatené.

Nechte je, ať se někdy nudí

Dnešním dětem občas chybí to, čeho si dřívější generace užily dosyta. Nuda. Je to stav, který není moc příjemný, ale vzpomeňte si, když jste se jako děti nudily, často to vedlo k nějakému kreativnímu nápadu, jak se zabavit. Učili jste se, jak aktivně nakládat s volným časem. Někteří rodiče mají pocit, že by jejich dítě mělo být neustále zabavené, a tak mu nabízí tisíce aktivit a vymýšlejí mu program. Dítě si na to však velice rychle zvykne a naopak se nebude bez vás a vaší nabídky umět zabavit samo. V důsledku to pak brzdí jeho vlastní kreativitu, motivaci a zájem.

Zdroj: Pukuotukas