Manuál pro matky samoživitelky. Co je nutné mít na paměti, pokud vychováváte děti samy

Fotografie: Freepik

Ve chvíli, kdy děti vyrůstají samy jen s matkou, většina problémů nastane, když si dítě uvědomí nedostatečnou rozmanitost své vlastní rodiny. Zjistěte, na co byste měly myslet, když jste na výchovu samy.

Život si pro vás může připravit nejrůznější výzvy. Někdy se jednoduše stane (z mnoha důvodů), že matka zůstane s dítětem sama a sama ho vychovává. Není na tom přitom nic špatného. Koneckonců, děti z neúplných rodin mohou vyrůst mnohem zdravěji a získávat dobré vzorce socializace a chování než děti, které vyrůstají s oběma rodiči. Vždy záleží pouze na samotné ženě a jejím stylu výchovy. Existuje ovšem pár základních věcí, které platí pro všechny.

Fotografie: Freepik

Co by si měly pamatovat svobodné matky?

Když mluvíte o pravidlech, udělejte to jasným a konzistentním způsobem, aby měly děti pocit, že vyrůstají v organizovaném prostředí. Za žádných okolností byste se neměla dostat do pasti zacházení s dítětem jako s dospělým. Je to vaše dítě a není možné, aby plnil povinnosti dospělého bez druhého dospělého v rodině.

Vyvarujte se chování, které může na dítě vyvíjet tlak, jako je například „volba“, s jakým rodičem po rozvodu zůstane. Potenciální konflikty mezi rodiči by mezi vámi měly zůstat a měly by dítěti navodit atmosféru stability a lásky, kde se oba rodiče, bez ohledu na jejich rozdíly, starají o dobro svého dítěte a v rozdílech mezi nimi to nijak nevyužívají. Samozřejmě se to snáze řekne, než udělá. Rozvod není vždy jednoduchý a vztahy mohou být hodně složité, ale dítě by tím nikdy nemělo být negativně ovlivněno.

Fotografie: Freepik

Potíže s emocemi

Děti často skrývají svůj hněv, aby se nerozrušily a nedaly najevo před rodiči, že se něco děje. Dospělí si často uvědomí, že život jde dál i přes tragédie, které je mohou na cestě životem potkat. Děti si to neuvědomují stejně, a proto je důležité s nimi o všem otevřeně mluvit a neskrývat své pocity. Dejte jim možnost vidět vaše slzy a smutek, ale zároveň na ně nepřenášejte svůj smutek a hněv. Není normální, aby lidé byli neustále šťastní, a je to v pořádku. Nic by ale nemělo jít do extrému.

Zdroj: Childdevelopment