Jsou všude mezi námi. Rozpoznejte včas energetického upíra a obloukem se mu vyhněte

Fotografie: Pixabay

Upíry má většina z nás spojené s krvelačnými historkami pocházejícími z dávných dob. Tato mystická stvoření se však objevují, v přeneseném slova smyslu, i v současné době. Namísto krve však ze svých obětí vysávají energii. Zjistěte, jak energetické upíry včas odhalit.

Vyvolávání konfliktů a nepříjemných situací

Energetičtí upíři nebývají příliš často obdařeni citem pro takt a celkovou empatií. To se může projevovat různě – od pozvání sebe sama na návštěvu po kladení nepříjemných a příliš osobních otázek, které mohou leckoho zranit, nebo přinejmenším nepříjemně zaskočit. V jejich počínání je přitom nezastaví ani zmatený či rozrušený pohled tázané osoby. V takových reakcích si naopak libují.

Manipulace na denním pořádku

Ať už se jedná o vztah partnerský či „pouze“ pracovní, energetičtí upíři se nezdráhají manipulovat, aby dosáhli svých cílů. To se může projevit vícero způsoby – například vyhrožováním rozchodem či vyvoláváním hádek ohledně malicherností. Své oběti se tak snaží působit na city a vyčkávají na její reakci.

Fotografie: Pixabay

Zároveň se rádi přesvědčují o vlastní důležitosti. Pocit, že se druhý člověk bez nich cítí mizerně, jim přináší uspokojení. Pokud však cítí, že se jejich oběti najednou daří lépe, nezdráhají se na svou přítomnost upozornit způsobem, aby se ocitli zpět v jejím životě.

Obviňování všech okolo

Tito lidé mají problém přijmout zodpovědnost za vlastní jednání a činy. Zaslepeni vlastní domnělou dokonalostí se pak uchylují k obviňování ostatních lidí za vše, co se jim děje. Podle jejich vyprávění se může zdát, že jsou obklopeni zlými a neschopnými lidmi, kteří se jim snaží jen ublížit, i když opak je pravdou.

Namísto sebereflexe pak hledají další důvody, proč by se jiní měli cítit provinile, a vyžívají se v poslouchání omluv, které jsou většinou vynucené. Své výtky si pamatují skutečně dlouho a odpouštějí jen málokdy.

Fotografie: Pixabay

Vzbuzování soucitu a lítosti

Dalším z typických rysů těchto moderních upírů je jejich neustálé stěžování si a bědování nad svým životem, aniž by se snažili cokoliv změnit. I drobné záležitosti dokáží popsat v takovém světle, kdy působí jako největší nebožáci. Činí tak ve snaze vzbuzení reakce v podobě litování, což druhého člověka zpravidla stojí značnou dávku psychické energie. Toto požadování soucitu se stupňuje v průběhu času.