Menopauza jednou potká každou ženu. Buďte informované a nevěřte mýtům

Fotografie: Freepik/Edit

Řekněte ne mýtům o menopauze. Toto téma by již déle nemělo být tabu a ženy by se o něm měly mít možnost dozvědět vše, co potřebují, potvrzuje lékařka Holly Ernst.

Pokud vás menopauza již potkala, pravděpodobně jste se o ní snažily nějaké informace dohledat. Bohužel internet je plný dezinformací a mýtů, které vám o problematice menopauzy neposkytují relevantní informace. Některé z nich jsou ovšem vcelku závažné – buď můžete mít pocit, že když zažíváte něco jiného, než je popsáno, je s vámi tedy něco špatně a musíte k lékaři. Nebo, v horším případě, lékařskou pomoc nevyhledáte, ačkoliv ji potřebujete – myslíte si totiž, že se nic neděje.

Fotografie: Freepik

Některé z tradovaných mýtů jistě znáte

První zní „menopauza potkává pouze ženy starší 50 let“. Tato věta rozhodně není pravdivá. Ačkoliv přichází nejčastěji po 46 roku života (v tomto období hovoříme o perimenopauze), není výjimečné, že ji prodělaly ženy výrazně mladší – 40 leté, ale i 30 leté. Jiným mýtem je proklamování nevyhnutelného a značného přibývání na váze v období menopauzy. Fakt, že tělo se snaží nahradit chybějící ovariální estrogen produkcí tukových buněk (jež ho mohou produkovat), je pravdivý. Avšak tvrzení, že tloustnutí je trvalé a nevyhnutelné, je mylné.

Fotografie: Freepik

Velmi populárním je tvrzení, že „menopauza by měla trvat jen rok či dva“. S tímto výrokem pravděpodobně přišly do styku všechny ženy (ty, jichž se to týká, i ty ostatní). Ačkoliv zní tento mýtus téměř mile, může napáchat značné škody. Příznaky menopauzy mohou ženy provázet mnohem déle než dva roky. A každá žena by s tím měla být srozuměna. Není nic horšího, než když vás bez příčiny rozbolí klouby, pocítíte nával horka či bodnutí migrény, ale nevíte, co je způsobilo.

Fotografie: Freepik

Nicméně existuje i naprosto opačný mýtus, který hlásá, že menopauza nikdy neskončí. Změny, které v ženském těle nastaly, totiž údajně nastartovaly nevratné procesy, které ovlivní celý zbytek života té které ženy. Je pravda, že se jedná o náročnou a komplikovanou, mnohdy i vyčerpávající zkušenost, avšak nelze tvrdit, že kvůli ní má žena celý zbytek života poznamenaný.

Některé z mýtů útočí na integritu ženy

Až útočným je tvrzení, které hlásá, že „menopauza není obtížná a řada žen přehání“. Osobní prožitky každého jedince jsou jen jeho. Nikdo nezná sílu bolesti, emocí či fyzických a psychických změn, které žena během menopauzy prožívá. Paušalizovat a generalizovat něco tak závažného může pro některé ženy znamenat i následné psychické problémy. Dalším z mýtů, které až příliš narušují osobní svobodu žen, je zájem o jejich sexuální život.

Fotografie: Freepik

Řada lidí má pocit, že má jednoduše právo na to vědět, jaké a jak často zažívá milostné chvilky žena, která prochází či prošla menopauzou. Mnoho z nich se pak domnívá, že sexuální libido muselo žalostně opadnout – ovšem to není pravda. Většina žen si udržuje zdravou intimitu i po období menopauzy. Jinou nepravdou je, že žena prochází menopauzou až ve chvíli, když přestala menstruovat. Je pravda, že absence menstruace je důležitým ukazatelem, ale kromě ní existuje ještě dalších 30 příznaků, které na menopauzu poukazují.

Fotografie: Freepik

Jiným mýtem je tvrzení „žena nemůže během menopauzy otěhotnět“. Pravda je, že když žena menstruuje (a může to být i velmi nepravidelně), stále může probíhat ovulace a může dojít k početí. Dalším velmi oblíbeným bludem je proklamování návalů horka coby jediných příznaků menopauzy (kromě absence menstruace). Jak je uvedeno výše, příznaků je okolo 30, je proto liché uvažovat pouze jediný – i když se jedná o ten nejběžnější.

Zdroj: Healthline