Najčastější lži, které muži říkají ženám. Setkala se s nimi snad každá z nás

Fotografie: Getty Images

Zamilovanost s sebou častokrát nese sníženou schopnost prokouknout druhého člověka a vnímat jeho pravou tvář. Nezřídka kdy se uchylujeme k vykreslování dané osoby v tom nejlepším světle, přičemž si snadno necháme nalhávat.

„Ve chvíli, kdy jsem tě poprvé spatřil, jsem věděl, že jsi pro mě ta pravá.“

Lidské smysly jsou úžasná věc, prozradí nám ledacos, většinou na podvědomé úrovni. Nicméně v oblasti seznamování máme tendenci uchylovat se k předčasným závěrům, aniž bychom o druhé osobě měli jakékoliv bližší informace. Navíc se často stává, že ani partneři, kteří společně žijí již několik let, neví o tom druhém řadu podstatných záležitostí. To důležité začne vyvstávat až v průběhu času.

„Hledám jen a pouze vážný vztah.“

Tato fráze je hojně používaná za jediným účelem – získat si ženské srdce co nejsnazší cestou. Slova a fráze jsou mocná věc, mnohem důležitější jsou však činy. Ty přitom mohou (ale nemusí) vypovídat o pravém opaku. Ať daný muž říká cokoliv, věnujte pozornost především tomu, zda jeho činy vyřčená slova potvrzují, či naopak vyvracejí.

Fotografie: Pixabay

„Jsi úplně jiná než moje předchozí partnerky.“

Už samotné srovnávání s ostatními ženami nepatří mezi láskyplná gesta, byť to může být myšleno sebelépe. Uchylovat se k podobným výrokům mají tendenci především sukničkáři, většina důstojných mužů, kteří to s vámi myslí vážně, by se k něčemu takovému nesnížila.

„Budeme spolu už navždy.“

Zde se nabízí otázka týkající se jistoty. Častokrát nevíme, co se v našich životech odehraje v průběhu následujícího týdne, natož plánovat záležitosti na dobu po zbytek života. Zejména v počátcích vztahu může tato fráze poukazovat na řadu skrytých problémů, které vyplují na povrch až v průběhu času.

Fotografie: Freepik

„Chci s tebou založit rodinu.“

Jednou z nejhojněji řešených témat, kterými se zabývá drtivá většina párů v produktivním věku, je to týkající se dětí a vlastní rodiny. Vhodná doba na položení této otázky obecně neexistuje, nicméně i zde může sehrát roli počáteční ukvapenost spojená s čerstvou zamilovaností, kdy záměrně přehlížíme negativní vzorce, které se mohou v partnerově chování ukrývat.

Prosíme, abyste vzali v potaz, že informace uvedené v tomto článku mají pouze informační charakter.