Ne všem lidem ve svém okolí můžete důvěřovat. Naučte se je identifikovat, než bude příliš pozdě

Fotografie: Freepik

Upřímnost je tou nejlepší volbou pro budování trvalých vztahů. Jak však zjistíte, že osoba, kterou máte před sebou je důvěryhodná? Můžete se řídit zvyky nepoctivých lidí.

Nejde jen o to, že nedodrží slovo. Je spoustu způsobů, jak odhalit nedostatek upřímnosti. Důležité je soustředit se na řeč těla, která vám může mnoho napovědět. Jakmile si myslíte, že něco není v pořádku, zkuste si to ověřit jednoduchým testem. Právě ten vám napoví, zda má smysl do určitého člověka investovat svůj čas a svoji energii.

Ukazují na druhé, vinni jsou oni

Ti, kterým se nedá věřit často nedůvěřují druhým. Často obviňují nevinné lidi z jejich vlastního chování. Příkladem může být muž, který obviňuje svoji manželku z podvádění, tedy nevěry. Přitom je to on sám, kdo ji zradil. Může to být však také v zaměstnání, kdy šéf podezřívá z podvodu své zaměstnance. Ve skutečnosti je to tak, že je nečestný on sám a předpokládá, že se stejně budou chovat také ostatní. Nedůvěryhodní lidé navíc často napadají váš prostor.

Fotografie: Freepik

Dostanou se do vašeho osobního prostoru bez lítosti. Dokáží se vás dotknout a mohou ignorovat skutečnost, že se kvůli tomu cítíte nepříjemně. Jedná se o jedno z nejnebezpečnějších způsobů chování, protože není vidět bolest a člověk, který ubližuje nebere v úvahu důsledek svých činů. Lidé, kteří se vás dotýkají a shazují vás často chybí empatie. A ta je důležitou součástí poslechu a poznání jiné osoby.

Bez empatie nemá vztah smysl

Pokud neexistuje empatie, měl by to pro vás být signál k ukončení vztahu. U těch, kteří nejsou empatičtí, si všimněte, že ignorují nepohodlí, které máte v určitých situacích, a že se zdá, že se radují, když máte potíže nebo vás něco bolí. Nedůvěryhodný člověk vás také často vyrušuje při hovoru a nepřestane ani ve chvíli, kdy dáte najevo, že vás jeho chování obtěžuje. Jsou to totiž lidé, kteří často porušují pravidla a překračují limity.

Navíc tito toxičtí lidé obviňují vždy jen ostatní, nikdy sebe. Jejich slova mohou skrýt skutečné oběti jejich zneužívání. Ujistěte se tedy, že se nestanete jedním z lidí, které budou obviňovat až budou potřebovat dalšího obětního beránka. Pokud jednáte laskavě, pak je jasné, že se musíte od takových lidí distancovat. Není to jednoduché, musíte být velmi silní, ale věřím, že to zvládnete a nenecháte s sebou manipulovat a manipulátor narazí.

Zdroj: VeryWellMind