Nejčastější důvody, které nevyhnutelně vedou k rozvodu

Fotografie: Freepik

Všichni jsme již někde slyšeli, že 50 % manželství končí rozvodem. Ať už je toto číslo přesné nebo ne, lidé se rozvádějí hodně a z mnoha důvodů. Zjistěte, které patří mezi nejčastější a jak se jim vyhnout.

Vztahy jsou velmi složité a ne vždy se nám dostane šťastného konce. To ale samozřejmě neznamená, že bychom se neměli snažit. Jen nesmíme zapomínat, že vztahy a manželství vyžadují hodně práce, času a úsilí. Hádky někdy přicházejí náhle a rychle na ně zapomenete, protože toho druhého milujete. A protože je toto téma zajímavé, zabývali se jím také vědci. To, na co přišli, váš možná dost překvapí.

Fotografie: Freepik

Co stojí za problémy většiny párů?

Budete se divit, ale hádky za rozvodem ve skutečnosti nestojí. Kanadští vědci provedli studii na téma rodinných vztahů a zjistili, že rodinné vztahy nejsou poškozovány ani tak neustálými konflikty, jako spíše neochotou partnerů vést rozumný dialog mezi sebou a sdílet své myšlenky, emoce a plány.

Tohoto experimentu se účastnily čtyři tisíce dospělých lidí, kteří vyplňovali týdenní dotazníky, ve kterých jim byly kladeny otázky na téma vztahů, a každý z účastníků musel odpovídat na položené otázky. Asi 100 účastníků ukončilo účast v experimentu, jakmile ukončili svůj vztah s partnerem. Výsledek analýzy údajů provedených psychology ukázal, že nejčastěji se rozcházely páry, které neměly tzv. emoční blízkost.

Fotografie: Freepik

Zájem o druhého je klíčem k úspěšnému a šťastnému vztahu

Jakmile se ve dvojici partneři nechtěli zajímat o to, co jeho polovina dělá, a nepokusili se navázat rozhovor, aby si řekli o novinkách v osobním životě, pocity velmi rychle ochladly. Lidé si byli navzájem lhostejní a nic je navzájem nespojovalo. Nejrychleji vymizely city mezi lidmi, kteří se nechtěli zajímat o partnera ani sdílet informace o sobě.

Pokud chybí ve dvojici vzájemné pochopení na úrovni emocí nebo pocitů, neměli byste tento nedostatek rozhodně ignorovat. Tyto závěry by se neměly brát jako standard rodinných vztahů, protože každá rodina je jiná a má vlastní principy. Je dokonce možné, že někteří účastníci experimentu nepovažovali vztah vůbec za vážný. Vyplývá z toho ale fakt, že ke zdravému vztahu je zapotřebí dostatek komunikace, projevení citů a pocit sounáležitosti.

Zdroj: Health