Rodinná psychoterapie je účinným pomocníkem při problémech mezi členy domácnosti

Fotografie: Shutterstock

Možná jste se ještě s pojmem rodinná psychoterapie nesetkali. V dnešním uspěchaném světě, kdy se někdy zdá, že každá generace má ten svůj, je to leckdy nejlepší prostředek k tomu, aby se vyřešily rodinné konflikty a různá nedorozumění.

Co to tedy je, rodinná psychoterapie?

Jedná se o formu terapie, do níž jsou zapojeni členové rodiny, která řeší určité závažnější problémy, s nimiž si bez odborné pomoci neví rady. Mohou to být problémy různého charakteru, například jak zvládat péči a komunikaci s duševně nemocným členem domácnosti, jak zvládat vzdělávací problémy dítěte a podobně.

Ukazuje se, že rodinné prostředí je pro rozvoj člověka a pro jeho duševní rovnováhu velice důležité a stojí tedy za to udělat vše pro to, aby se konflikty uklidnily a problémy vyřešily. Nejprve je ale potřeba si přiznat, že existuje problém, se kterým rodina potřebuje pomoct.

Toto je vždy první krok k uzdravení, protože pokud se problém přehlíží a takzvaně „zametá pod koberec“, nevyřeší se, a naopak může časem nepříjemně eskalovat.

Kdy vyhledat rodinnou psychoterapii

Není to vždy pouze dotčená rodina, která si uvědomí, že potřebuje odbornou pomoc a sama ji vyhledá. V některých případech dochází k tomu, že tuto formu pomoci může doporučit například praktický lékař, který je obeznámený s fungováním dané rodiny, případně i psycholog, který například pečuje o jednoho z členů rodiny.

Často bývají důvodem pro zahájení rodinné terapie problémy s dětmi nebo dospívajícími, a to ať už

  • problémy související se vzděláním, tak také například
  • problémy se stravováním, které mohou přerůst například v bulimii nebo anorexii.

Někdy se stává, že dítě začne mít psychické problémy například po odchodu jednoho z rodičů a příchodu jiného partnera a případně také jeho dětí. Důvodů je skutečně hodně a jsou rozmanité.

Jak rodinná psychoterapie probíhá

Pokud jde o průběh rodinné psychoterapie, ten závisí na konkrétní situaci, řešeném problému a také zkušenostech a osobních preferencích psychoterapeuta.

V některých případech pracuje lékař pouze s úzkým okruhem osob, jindy může pozvat i větší skupinu příbuzných, kteří mohou pomoci jak terapeutovi, tak také členům užší rodiny získat určitý nadhled nad danou situací a jinou perspektivu.

Na osobě psychoterapeuta bude také záležet, zda zvolí spíše bližší zapojení do rodinného kruhu, což někdy může prohloubit důvěru klientů, nebo zda si zachová jistý odstup a tím také neutralitu a určitou autoritu.

Účinnost této terapie

Důležitým předpokladem úspěšnosti této terapie je, že na jejím začátku by si měla každá zúčastněná osoba stanovit svůj osobní cíl, kterého chce prostřednictvím terapie dosáhnout. Ačkoliv se jedná o terapii rodiny, přesto i rodina jako celek je tvořena jednotlivými osobami s vlastními potřebami, emocemi a vnímáním podnětů z okolí. Čím více jsou pak tyto individuálně stanovené cíle splněny, tím větší je šance k obnovení rodinné harmonie a k upevnění mezilidských vztahů v rodině. Není asi třeba dodávat, že pro úspěch této léčby je naprosto zásadní otevřenost a upřímnost všech zúčastněných.