Nově schválená vakcína v EU od společnosti Johnson & Johnson vyžaduje při aplikaci jen jednu dávku. Jaká je její účinnost a první výsledky?

Fotografie: Freepik

Mezi povolenými vakcínami figuruje i ta od firmy Johnson & Johnson, která má také velmi dobré výsledky. Chrání především před těžkým průběhem nemoci a aktuálně je schválena pro použití na území USA a nově i v členských státech EU.

V rámci USA je již delší dobu schválena také vakcína od společnosti Johnson & Johnson. Použití je možné pro osoby starší 18 let a nabízí mnoho zajímavých vlastností. Jelikož již prošla i schvalovacím procesem v EU, tak se rozhodně vyplatí vědět o této vakcíně několik základních informací o tom, jak funguje a jak si vedla v rámci klinických testů.

Fotografie: Freepik

Více než 70% účinnost

Celkově má ​​vakcína 66% účinnost při prevenci středně těžkých až těžkých onemocnění z COVID-19. Konkrétně pro USA byl však výsledek o něco lepší v hodnotě 72 %. Ale jak je možné, že má tato vakcína nižší účinnost v porovnání s prvními dvěma testovanými? Podle odborníků to může být z toho důvodu, že během klinických testů této vakcíny již existovalo více různých mutací koronaviru, proti kterým nemusela látka vykazovat tak dobrou účinnost. I přesto však jde o velmi dobré výsledky hlavně z toho pohledu, že vakcína brání rozvoji komplikovanějších příznaků a celkového těžkého průběhu.

Významná ochrana před vážným průběhem nemoci

Právě efektivní ochrana před vážným průběhem nemoci je velkou předností této očkovací látky. V celkové studii dosáhla úspěšnosti 85 %. Zároveň ze všech lidí, kteří dostali tento druh vakcíny, nebyl nikdo hospitalizován během následujícího měsíce.

Pro firmu, která vakcínu připravovala, je velmi důležitý výsledek, že nikdo z lidí, kteří byli součástí klinických testů na koronavirus, nezemřel právě díky ochraně zajištěnou vakcínou. A přesně to jsou data, která představují klíčový faktor a mohou podpořit urychlení celé vakcinace.

Fotografie: Freepik

Stačí pouze jedna dávka

To je velká výhoda oproti jiným dostupným vakcínám. Vakcína dodávaná v jedné dávce umožní očkovat více lidí a přináší snadnější řešení pro logistiku. Přesto probíhá klinická studie J&J, aby se zjistilo, zda by druhá dávka mohla ještě více zvýšit účinnost vakcíny.

Pokud budou výsledky výrazně lepší, bude pravděpodobně upraveno očkovací schéma také na dvě dávky, které bude potřeba v určitém rozestupu dostat do těla pro skutečně spolehlivé vytvoření imunitní odpovědi.

Jiná technologie

V tomto případě využívá vakcinační látka jiný princip v porovnání s dvěma jinými, které jsou založené na technologii mRNA. To znamená, že tato vakcína je dodávána prostřednictvím adenoviru, což je typ viru, který obvykle způsobuje neškodné nachlazení.

Adenovirus je navržen tak, aby obsahoval fragment SARS-CoV-2-DNA, který kóduje špičkový protein, což je část koronaviru, podle které je poznán od ostatních buněk. A přesně to má za výsledek vyvolání odpovídající imunitní odpovědi, jejímž úkolem je ochrana před propuknutím nemoci.

Zdroj: HealthMatters