Rané příznaky Alzheimerovy choroby, které není radno podceňovat

Fotografie: Freepik

Zapomenout na schůzku, narozeniny, společenskou událost nebo důležitý telefonát se někdy povede každému. Pokud je ale zapomínání příznakem nastupující Alzheimerovy choroby, je mnohem specifičtější.

Alzheimerova choroba je chronické neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. Je charakterizovaná postupnou ztrátou paměti a omezením dalších mentálních funkcí mozku. Před nástupem onemocnění pacient vykazuje mírné příznaky, které se časem zhoršují a mohou vést až k upoutání na invalidní vozík.

Fotografie: Freepik

V časném stadiu se objevuje apatie

Lidé v časném stádiu onemocnění nejčastěji projevují lhostejnost, apatii a ztrátu paměti do té míry, že jsou ovlivněny jejich každodenní návyky. Mají problémy s řečí nebo psaním, jsou dezorientovaní, zmatení a úzkostliví. Mohou mít problém poznat některá místa nebo osoby. Začínají se také stranit společenských aktivit, které jim donedávna působily potěšení. Také začnou zanedbávat svůj vzhled. V závislosti na stadiu onemocnění se pak objevují další příznaky.

Pří mírné formě onemocnění mají pacienti problém s pojmenováním předmětů a s rozhodováním. Nezajímají se o aktivity, které provozovali dřív, a vykazují známky deprese. V mírném stadiu pacienti zapomínají na nedávné události nebo jména a je pro ně obtížné se slovně vyjádřit. Mohou se ztratit u sebe doma nebo v místě bydliště. Potřebují pomoc s osobní hygienou, vařením a nakupováním. Také se u nich mohou objevovat iluze a halucinace.

Fotografie: Freepik

V pokročilé fázi už jsou pacienti zcela odkázaní na pomoc druhých

V pokročilé fázi onemocnění je už pacient zcela závislý na ostatních. Poruchy paměti jsou vážné a objevují se i fyzické následky. Lidé v pokročilé fázi nepoznávají své příbuzné, přátele nebo známé předměty. Těžko chápu nebo interpretují fakta. Nejsou schopní se o sebe postarat nebo se dostat dovnitř vlastního domu, trpí inkontinencí. Může pro ně být obtížné i chodit, proto někdy končí na invalidním vozíku.

Zdroj: Healthline