Slova, která by nikdy neměla zaznít během hádky. Obvykle celou situaci jen zhorší

Fotografie: Freepik

Do hádky se během života dostane každý z nás. Je jedno, jestli se jedná o hádku partnerskou, kamarádskou, pracovní nebo rodinnou. 

Hádky jsou často chvíle, které nás nutí uvažovat iracionálně. Mnoho lidí ve vzteku řekne věci, které tak ve skutečnosti nemyslí a později toho velmi lituje. Existují slova, která by během hádky zaznít nikdy neměla. Pokaždé po jejich vyřčení dojde ke zhoršení situace. Jakým slovům se tedy během rozporu vyvarovat? A jak situaci napravit, pokud již vyřčena byly?

Místo ukončení hádky většinou následuje hádka další

Během hádky nepoužívejte slovo „vždy“. Bez ohledu na to s kým spor vedete, jestli se jedná o spor partnerský, přátelský nebo v rámci rodiny, toto slovo pokaždé průběh hádky zhorší. Slovní obrat vždy totiž pro druhého znamená, že je to tak pokaždé, nehledě na časové období. Dává mu najevo, že tím myslíte věci v minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti. Nedáváte mu tak šanci cokoliv změnit, protože už předem říkáte, že víte, že jeho jednání bude stejné i v budoucnu.

Fotografie: Unsplash

Podobný dopad má ale i slovíčko: „nikdy“. V hádkách by se všeobecně nemělo dojít k tomu, že budete muset volit všechno nebo nic. Takového hádky nekončí dobře a jejich průběh vzniklou situaci ve vztahu jen zhorší. Hádky, ve kterých jsou slovní obraty tohoto typu používány, vedou k vyřešení problému, ale naopak k další hádce a mnohdy i k rozchodu nebo ukončení přátelství.

Jak zachránit situaci, která vypadá, že se již zachránit nedá

Pokud dojde k použití výše zmíněných slov, partner na druhé straně nabyde pocitu, že mu nevěnujete dostatečnou pozornost a nevážíte si pozitivních věcí, které dělá. Je vhodné se před vyslovením takovýchto vět zamyslet, jestli není možné ji říci za použití jemnějších slov. Slova „vždy“ a „nikdy“ lze jednoduše nahradit slovy: „často“, „někdy“, „zřídka“ nebo „sotva“.

Fotografie: Unsplash

V případě hádky, která by se ubírala tímto směrem, je vhodné se zamyslet i na přesměrování tématu. Místo argumentování je na místě vyjádřit protějšku naše obavy. Pokud do hádky zařadíme slovní obrat: „Bojím se“, bude nám to jen ku prospěchu. Pokud nám již jedno z výše uvedených slov během hádky uklouzlo, měly bychom se omluvit a pokusit se vyjasnit, že nebylo myšleno tak doslovně, jak mohlo vyznít.