Sociopaté mezi námi. Odhalte neklamné projevy antisociálního chování

Fotografie: Pixabay

Antisociální chování bývá zdrojem mnoha vtipů, ale bohužel i velmi nepříjemných nebo dokonce nebezpečných situací. Rozpoznejte ho.

Označení sociopat je vlastně zkratkou pro člověka, trpícího antisociální poruchou osobnosti (ASPD). Jejím typickým znakem je manipulativní chování a impulzivní jednání. A chybí rovněž i nedostatek empatie, která brání sociopatům vcítit se do jednání cizích lidí. Myslí totiž jenom sami na sebe. Nejlepší je držet se od nich dál. Nebo ještě lépe – potlačit jejich chování už v zárodku. A to jde nejlépe u dětí.

Jak vypadá ASPD u dospělých

Jím základním znakem je právě nedostatek empatie. Takový člověk je bezcitný, příliš kritický a leckdy působí jako „studený čumák.“ Bohužel si obvykle škodlivost svého jednání neuvědomuje, anebo za něj necítí žádnou zodpovědnost. Sociopaté myslí jen sami na sebe a je jim lhostejné, jaký dopad budou mít jejich činy na bezprostřední okolí.

Fotografie: Pixabay

Také lze říci, že nerespektují hranice dobra a zla. Rádi proto podvádějí, lžou, kradou nebo dávají sliby, které nehodlají nikdy splnit. Berou pomoc od svého okolí, ale ani je nenapadne, že by ji někdy mohli oplatit. Apelem na morální zásady u nich nepochodíte, prim u nich totiž hraje právě sobectví.

Jak rozeznat ASPD u dětí

Jen málokdy dokážeme takové děti zařadit do nějakých škatulek. Bývají impulsivní, rády utíkají z domova a neustále se točí v nějakých průšvizích. V pozdějším věku se k dosavadním „klukovinám“ přidává i agrese, podvody a lži. I když si tyto děti uvědomují, že je takové jednání může dostat do potíží, je jim to v zásadě jedno. Často to tak vypadá, že se jakýmkoliv postihům jen vysmívají, zdání ovšem klame.

Ve skutečnosti je jim zcela jedno, co se za pár okamžiků stane. Myslí jen na to, co se děje tady a teď a samozřejmě také na sebe. Jen na sebe. A pokud jim vzniklá situace vyhovuje, nehodlají ji nijak měnit. Naštěstí nemusí jít o stav trvalý. Pokud rozpoznáte příznaky sociopatie včas, můžete vše ještě zcela zvrátit.

Jakou volit pomoc pro malého sociopata

Jestliže tedy podobné náznaky u svého potomka zpozorujete, začněte urychleně jednat. Pro začátek lze doporučit návštěvu psychologické poradny. Nejde o žádnou ostudu, naopak – bez pomoci odborníků by se celá situace nejspíš jen zhoršovala. Mnohé návyky lze naštěstí v dětském věku ještě odnaučit a nahradit je mnohem lepšími vzorci chování. Čím dřív však zasáhnete, tím spíše k nápravě dojde, otálet se nevyplácí.

Zdroj: Healthline