Strašák jménem Alzheimerova choroba nikdy nepřichází neohlášen. Rozpoznejte příznaky včas

Fotografie: Depositphotos

Alzheimerova choroba je obávaným onemocněním, jehož první náznaky se mohou objevit již v produktivním věku. Tento typ stařecké demence je nepředvídatelný a v mnoha případech také těžko rozpoznatelný. Existuje však několik jemných varovných signálů, které mohou napovědět, že něco není v pořádku.

Příznaky Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je označením pro neurodegenerativní onemocnění, během nějž dochází k rapidnímu úbytku mozkových buněk. Na základě toho klesá funkčnost mozku, což má za následek rapidní zhoršování paměti, dezorientaci, ztrátu řeči a horší schopnost se dorozumět, objevovat se mohou také problémy s orientací v čase, časté výkyvy nálad či výraznější změny osobnosti.

Některé z těchto příznaků se mohou objevit s časovým předstihem, avšak v natolik nenápadné podobě, že většina lidí, u nichž se objeví, jim nevěnuje žádnou pozornost. To může představovat problém – právě včasné preventivní kroky mohou dopady onemocnění výrazně zmírnit.

Fotografie: Pixabay

Původ a prognózy

Prvním vědcem, který dokázal popsat symptomy této choroby, byl německý psychiatr Alois Alzheimer. Stalo se tak roku 1907. V současné době, o 113 let později, je Alzheimerova choroba stále na seznamu neléčitelných onemocnění, jejichž příznaky lze pouze mírnit. Takřka všichni pacienti, u nichž propukla naplno, jsou starší 65 let.

U mladších jedinců se vyskytuje jen výjimečně. Prognóza odborníků nezní příliš nadějně – lidé trpící touto nemocí žijí v průměru pouhých 8 let od první diagnózy. Přesto je, vzhledem k úrovni současné medicíny, pravděpodobné, že tato průměrná doba poroste. To, co poroste, je dle názoru odborníků však také množství lidí, které Alzheimerova choroba postihne. Dle nejčernějších výhledů by to měl být až čtyřnásobek současného množství pacientů – těch je v naší zemi v současné době přibližně 180 tisíc.

Vyzkoušejte si tento test

Společně s blízkou osobou se podívejte na tento obrázek. Požádejte ji, aby určila, které ze zvířat, jež se v obrazci nacházejí, máte nalézt. Pokud jste daného živočicha nemohli vůbec najít, či vám jeho hledání trvalo příliš dlouho, zaměřte se na zkoušení podobných testů. Výrazně také pomáhá pravidelný trénink mozku – například v podobě řešení logických úkolů a hádanek.

Fotografie: Freepik

Prevence: vyvážená strava

Kromě trénování mozku existuje celá řada dalších způsobů, jimiž lze potenciální nástup příznaků významně oddálit. Tajemství spočívá ve vyváženosti jídelníčku. Ten by měl být pestrý a bohatý na potřebné živiny a vitamíny. Mezi vitamíny, které mají na stav mozku příznivý vliv, patří B3, B12 a C.

Nezapomínejte ani na pravidelné lékařské prohlídky – právě ony mohou včas odhalit řadu neduhů a uspíšit kroky potřebné ke zlepšení zdravotního stavu.