Studie amerických vědců ukazuje, jak je zdraví žen ovlivněno mateřskou dovolenou

Fotografie: Unsplash

Americká studie se zabývala porovnáním zdraví ve stáří u žen, které měly krátkou a dlouhou mateřskou dovolenou. Data k této studií byla shromažďována v 70. letech, tedy v době, kdy nebylo možné být na placené mateřské dovolené tak, jak je tomu v současné době.

V současné době je placená mateřská dovolená po porodu potomka naprostou samozřejmostí. V minulosti tomu tak nebylo a na základě dat získaných z této doby mohla vzniknout studie srovnávající vliv mateřské dovolené na zdraví žen. Bylo totiž zjištěno, že zdravotní výhody, které mateřská dovolená přináší, přetrvávají i několik let po narození dítěte. Jaké zdravotní výhody z mateřské dovolené pro ženu plynou?

Ženy, které byly se svým dítětem na mateřské dovolené, byly ve stáří zdravější

Ženy, které využily možnosti mateřské dovolené, měli ve stáří lepší zdravotní výsledky než ženy, které na mateřské nebyly. Porovnávaly se naměřené hodnoty pro index tělesné hmotnosti, krevní tlak, hladina cholesterolu v krvi a míra bolestivosti. Ve studii bylo zároveň prohlížení na duševní zdraví, užívání tabáku a cvičení. Jedná se o faktory, které ovlivňují nejen zdravotní stav testovaných žen, ale přispívá také k tvorbě celkového obrazu jejich života.

Fotografie: Unsplash

Výsledkem studie bylo, že ženy, které využily možnosti mateřské dovolené, měly výsledný BMI index o zhruba 3% nižší. Také měly o 10% nižší riziko výskytu vysokého krevního tlaku. Ze studií vyplývá, že ženy, které si zvolily možnost strávit mateřskou dovolenou doma se svým dítětem, měly ve stáří mnohem lepší zdravotní výsledky. Má na to nejspíš vliv nižší hladina stresu, možnost lepšího zotavení po porodu a také pozitivní vliv kojení. Studio dokazují jasnou souvislost mezi těmito skutečnostmi. 

Mateřská dovolená neovlivňuje jen matku 

Mateřská dovolená má totiž pozitivní dopad na fyzický i psychický stav matky, ale i dítěte. Ve výrazně nižší míře se u matek objevuje poporodní deprese, což je závažný duševní stav s dopadem na zdraví dítěte i rodičky. U matek, které po porodu nastoupily na mateřskou dovolenou byl také pozorován menší výskyt stresu a jejich nálada byla celkové lepší, než u matek, které na dovolenou nenastoupily.  Délka mateřské dovolené má velký vliv na vzájemnou interakci mezi dítětem a matkou. 

Fotografie: Unsplash

U dětí, které byly s matkou po porodu doma, je pozorován menší výskyt poporodní kojenecké úmrtnosti. Děti jsou také častěji zdravější, to je ale převážně způsobeno tím, že je jim věnována mnohem větší péče a více se kontroluje pravidelnost návštěv lékaře a očkování. Pokud je žena s dítětem doma, je mnohem větší pravděpodobnost, že její schopnost kojení zůstane zachována a tím pádem dochází k mnohem pozitivnějšímu dopadu na zdravotní stav miminka.

Zdroj: Doc